Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & ljus

Skapad 2020-11-03 16:54 i Västra Karups skola Båstad
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet NO. Mellannivån i matrisen synkar mot godtagbara kunskaper för år 3.
Grundskola 1 – 3 Kemi Biologi NO (år 1-3) Fysik

Matrisen består av tre nivåer. Mittenkolumnen visar den nivån som eleverna förväntas nå och sista kolumnen visar att eleven ligger längre fram. Om eleven befinner sig i första kolumnen måste extra insatser göras inom ämnet.

På väg mot målen.
Godtagbara kunskaper.
Mer än godtagbara kunskaper.
Använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor.
Kan med lärarstöd kommunicera sina kunskaper.
Använder kunskaper för att kommunicera i ämnet.
Har en god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt.
Genomföra systematiska undersökningar (laborationer, fältstudier) i NO.
Kan med lärarstöd genomföra och dokumentera undersökningar.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör några jämförelser mellan egna och andras dokumenterade resultat och kan förklara eller ge exempel på varför resultaten blev som de blev.
Använder de begrepp och modeller för att förklara samband i människokroppen, naturen och samhället.
Kan med lärarstöd på ett enkelt sätt beskriva ett samband.
Använder begrepp och modeller för att beskriva och förklara samband.
Använder begrepp och modeller för att på ett väl utvecklat sätt beskriva och förklara samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: