Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrketräning åk 9

Skapad 2020-11-03 19:22 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En bedömningsmatris för arbetsområdet styrketräning i åk 9.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Når ej kunskapskravet
E
C
A
Lektionsarbete
Du har ej uppnått detta krav.
Deltar aktivt i undervisningen och anstränger sig i de olika momenten.
Deltar aktivt i undervisningen och tar själv initiativ för att utvecklas och klara mer i aktiviteterna. Tar hjälp vid behov och kan själv hitta lösningar på olika svårigheter i utförande.
Är engagerad och drivande i undervisningen. Anstränger sig i alla moment och arbetar aktivt enskilt samt i gruppen. Kan stötta och hjälpa klasskamrater i sitt utförande.
Förståelse för styrketräning
Du har ej uppnått detta krav.
Har en grundläggande förståelse för hur träning kan/bör bedrivas. Förstår betydelsen av uppvärmning och nedvarvning/stretch.
Har en grundläggande förståelse för träning och träningseffekter. Kan värdera olika typer av träning och göra medvetna och understödda val.
Har en djup förståelse för olika typer av aktiviteters effekter och kan göra medvetna val för att främja den egna hälsan. Kan sätta upp mål för den egna hälsan och ge konkreta förslag på hur dessa kan uppnås.
Egna reflektioner av olika träningsformer
Du har ej uppnått detta krav.
Kan jämföra olika träningsformer och ge enkla argument för dem.
Kan reflektera över olika träningsformer och vilka effekter de har samt göra val för egen träning.
Kan jämföra och särskilja olika träningsformer på ett tydligt sätt samt. Kan underbygga sina tankar med fakta om olika träningseffekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: