Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Good Life

Skapad 2020-11-04 09:05 i Bessemerskolan Sandviken
Matris till ett gammalt nationellt prov, skrivdelen.
Gymnasieskola Engelska

Bedömningsfaktorer: innehåll och struktur
F
E
C
A
Tydlighet, fyllighet och variation
Mycket låg eller ingen variation.
Reflekterar huvudsakligen över ämnet. Exempel förekommer.
Resonerar kring ämnet och lyfter egna eller exempel från materialet.
Texten utgår från olika perspektiv. Flera exempel bidrar till variation och ett bra innehåll.
Sammanhang och struktur. Anpassning till syfte, mottagare, situation och genre
Osammanhängande. Ej följda instruktioner för ordantal/innehåll.
Texten har en röd tråd. Använder enkla bindeord. Utgår från instruktionerna.
Texten har en rimlig struktur och är sammanhängande. Utgår från instruktionerna och anpassar exempel därefter.
God struktur, sammanhang och stycken bildar en helhet. Anpassar innehåll efter uppgiften.

Bedömningsfaktorer: språk och uttrycksförmåga
F
E
C
A
Anpassning till syfte, mottagare, situation och genre Kommunikativa strategier
Använder annat språk än engelska i texten upprepade gånger.
Använder enstaka ord som tillhör ämnet.
Använder flera ord och begrepp som tillhör ämnet.
Anpassar flera ord och fraser i sina beskrivningar som tillhör ämnet. Språket passar form och stil.
Flyt och ledighet. Omfång, variation, tydlighet och säkerhet
Problem med stavning, grammatik eller otillräckligt ordförråd gör texten svårbegriplig.
Grundläggande fras- och ordförråd. Det förekommer stav- eller interpunktionsfel. Grammatiska fel stör flytet och tydligheten.
Brett ordförråd och synonymer ger ett varierat språk. Meningskonstruktionerna är relativt varierade. Grammatiken är i allmänhet god.
Behärskar idiomatiska uttryck. Språket är välformulerat, passande och meningskonstruktionerna varierade. Grammatiken är mycket god även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: