Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och identitet

Skapad 2020-11-04 11:52 i Hushagsgymnasiet Borlänge
En lärandematris som visar om du uppfyllt kunskapskraven för religion och identitet.
Gymnasieskola

En lärandematris som visar om du uppfyllt kunskapskraven för religion och identitet. Kopplad till uppgiften "Examination: religion och identitet".

På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 2
Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Förmåga 2
Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.
Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: