Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AO2 Organisationsformer

Skapad 2020-11-05 13:36 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 3 Ledarskap och organisation

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang.

  • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.

E
C
A
Redogöra för begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Använda teorier och modeller
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang.
Organisationsformer: Beskriva och resonera om användbarheten
Eleven beskriver översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet.
Frågeställningar: Identifiera, formulera och resonera
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.
Eleven samråder med handledare
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: