👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsrapport

Skapad 2020-11-05 15:49 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Fysik

MALL LABORATIONSRAPPORT

En labbrapport ska innehålla: TITEL Inledning med hypotes Metod Resultat Analys och diskussion
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Struktur
  • Bi  E 9
  • Bi  C 9
  • Bi  A 9
Följer mallen för laborationsrapport. Rubrikerna är korrekt angivna och texten är lätt att följa.
Följer mallen för laborationsrapport. De olika delarna innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och har ett vetenskapligt språk. Källor anges.
Följer mallen för laborationsrapport. De olika delarna innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och har ett vetenskapligt språk. Källor anges. Bilder och diagram används för att förtydliga budskapet.
Inledning med hypotes
Beskriver vad som ska undersökas. Har med en hypotes men motiverar den inte.
Beskriver vad som ska undersökas med en enkel förklaring. Har med en hypotes och försöker att motivera den.
Beskriver vad som ska undersökas med en tydlig förklaring. Har en hypotes som tydligt motiveras.
Metod och materiel
Har ett genomförande med som till viss del går att följa. Skriver de flesta saker som krävs för genomförandet.
Har ett genomförande med som är relativt lätt att följa. Skriver alla saker som krävs för genomförandet med korrekta namn och eventuell mängd.
Tydligt genomförande som är lätt att följa. Skriver alla saker som krävs för genomförandet med korrekta namn och eventuell mängd.
Resultat
Dokumenterar resultaten i text eller bild.
Dokumenterar resultaten i text och eventuellt bild. Texten ska vara kortfattad och endast innehålla resultatet.
Dokumenterar med text och bild både genomförande och resultat. Texten ska vara kortfattad och endast innehålla resultatet, skrivet med vetenskaplig text.
Analys/diskussion
  • Bi  E 9
  • Bi  E 9
  • Bi  C 9
  • Bi  C 9
  • Bi  A 9
  • Bi  A 9
Jämför sina resultat med hypotesen men resonerar inte kring varför likheter eller skillnader finns. Förklarar något av det som hände Har med förbättringsåtgärder som kopplas till sig själv som person
Jämför sina resultat med hypotesen och försöker resonera kring varför skillnader och likheter uppstår. Förklarar det som hände med en förklaring till varför Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen.
Jämför sina resultat med hypotesen och resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår. Förklarar det som hände med en förklaring till varför med ett vetenskapligt språk. Koppla laborationen till när det kan användas i samhället. Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen och som leder till ett ännu bättre resultat.