Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk årskurs 7 ht 20

Skapad 2020-11-08 21:34 i Stenkulan Lerum
Moderna språk, 7an
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Moderna språk, 7an

F
E
C
A
Tala
Kunna samtala om vardagliga ämnen. Kunna berätta något om sig själv och andra.
Har ej nått kunskapskraven.
Deltar och gör sig förstådd i enkla vardagliga samtal med stöd av andra. Kan använda artighetsfraser och hälsningsfraser. Berättar på ett enkelt och begripligt språk om sådant man känner till men kan ta tid på sig för att finna ord och uttryck.
Gör sig förstådd muntligt i vardagssituationer. Kan använda hälsningsfraser och artighetsfraser. Kan presentera något/någon och be om förklaringar. Kan medverka i enkla dialoger.
Använder olika sätt för att föra samtalet vidare, kan förklara och omformulera vid behov.
Skriva
Kunna ge enkel skriftlig information. Kunna skriva enkla berättelser, brev och dialoger.
Har ej nått kunskapskraven.
Kan skriva korta, enkla och begripliga texter om sig själv och sin vardag.
Kan enkelt beskriva sig själv, någon annan och egna intressen. Skriver begripligt och relativt tydligt.
Uttrycker sig klart och tydligt och relativt sammanhängade.
Läsa
Kunna läsa och förstå det viktigaste i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Har ej nått kunskapskraven.
Finner väsentlig information i enkla vardagliga texter.
Tillgodogör sig enkla texter och visar på olika sätt förståelse för innehållet.
Eleven tillgodogör sig helheten och detaljer i enkla texter och visar på olika sätt förståelse för innehållet.
Lyssna och förstå
Förstår och agerar på uppmaningar och enkla instruktioner. Förstår innehållet i enkla texter och sånger om bekanta ämnen.
Har ej nått kunskapskraven.
Förstår det väsentliga i tydligt tal även om upprepning krävs ibland.
Tillgodogör sig huvudinnehållet i enkelt tal, även om ämnet inte tidigare är bekant.
Tillgogogör sig helheten i enkla samtal, även om ämnet inte tidigare är bekant.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: