Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov Antiken och Medeltiden

Skapad 2020-11-09 08:51 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Inte där ännu
E
+
C
+
A
Historiska begrepp
Fråga 1, 2 och 3
Eleven använder med viss säkerhet historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar.
Eleven använder med viss säkerhet historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar.
Redogöra för förändringsprocesser
Fråga 3 och 4
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser och händelser
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser och händelser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser och händelser
Enskilda personer
Fråga 4
Eleven ger exempel på enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Förändringsprocesser och tolkningar
Fråga 5 och 6
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser och händelser samt olika tolkningar för av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser och händelser samt olika tolkningar för av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser och händelser samt olika tolkningar för av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Samband mellan förflutna och nutid
Fråga 5
Eleven ger enkla exempel på och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
Eleven ger enkla exempel på och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
Eleven ger enkla exempel på och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
Samband mellan förflutna, nutid och framtid
Fråga 5
Eleven kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid kan ha för betydelse för framtiden.
Förändringsprocessers orsaker och konsekvenser
Fråga 6
Eleven kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: