Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitektur Rum HELA KURSEN

Skapad 2020-11-09 10:35 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Arkitektur

Arkitektur Rum HELA KURSEN

Samhällsbyggande genom tiderna

E
C
A
Identifierar
Ger exempel på olika typer av rum genom tiderna och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika typerna.
Ger exempel på olika typer av rum genom tiderna och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika typerna.
Ger exempel på olika typer av rum genom tiderna och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika typerna.
Sammanhang
Redogör översiktligt för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang.
Redogör utförligt för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang.
Redogör utförligt och nyanserat för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang
Värdera förändringsförslag
Värderar med enkla omdömen förändringsförslag inom rumsgestaltning.
Värderar med nyanserade omdömen förändringsförslag inom rumsgestaltning. Elevens värdering bygger på en enkel konsekvensanalys.
Värderar med nyanserade omdömen förändringsförslag inom rumsgestaltning. Elevens värdering bygger på en utförlig konsekvensanalys.

Planera, organisera och genomföra förslag

E
C
A
Planerar, organiserar och genomför
I samråd med handledare förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning
Efter samråd med handledare förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning
Efter samråd med handledare förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning
Resultat
Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet
Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet
Resultatet är gott med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
Utvärderar och jämför
Utvärderar sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Gör en enkel jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
Utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Gör en välgrundad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
Utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Gör en välgrundad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.

Använda begrepp, uttryckssätt och verktyg

E
C
A
Begrepp
Använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
Använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
Använder med säkerhet begrepp och uttryckssätt för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
Verktyg
Använder med viss säkerhet verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Använder med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Använder med viss säkerhet verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Använder med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Motiverar utförligt sina val av presentationstekniker.
Använder med viss säkerhet verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Använder med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Motiverar utförligt och nyanserat sina val av presentationstekniker.

Bedöma sin egen förmåga

E
C
A
Självskattning
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: