Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov - cell, vävnad, organ, organsystem, muskler, skelett och föda

Skapad 2020-11-09 11:54 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 9 Biologi
E
C
A
Diskutera
Provfråga 9 Vi som lever idag har fortfarande en kropp som är anpassad till ett liv på savannen (stenåldersmänniskan). Den passade nog bra på stenåldern, men hur fungerar den idag? Vi lever ju helt annorlunda idag än människorna som levde på stenåldern, och det kan skada oss på olika sätt.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ska ge ett kort resonemang kring din åsikt.
Du ska resonera utvecklande kring din åsikt utifrån fakta.
Du ska välutvecklat resonera din åsikt utifrån fakta.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 8 Vad innehåller långsamma och snabba muskelfibrer? Vilka egenskaper har de? Vilka sporter är de anpassade för?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
Du ha en förståelse för de långsamma och snabba muskelfibrernas egenskaper
Du kan svara vad de långsamma och snabba muskelfibrerna innehåller och beskriva deras egenskaper och ge exempel på någon sport som någon av dem är anpassade till.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 7 Beskriv varför man behöver gipsa, spika eller skruva ihop ett benbrott. Hur lång tid tar för ett benbrott att läka?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
Du har en förståelse om varför man behöver gipsa ett benbrott.
Du kan utvecklat svara på varför man behöver gipsa, spika eller skruva ihop ett benbrott och hur lång tid det tar för ett benbrott att läka.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 6 Skriv vad siffrorna på bilden (huden) föreställer (skriv på svarsraden nedanför, går inte att skriva i bilden). Beskriv sedan 1, 2 och 3 mer ingående, deras funktioner och vad som finns i dessa lager.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ska svara rätt på 5 av siffrorna.
Du ska svara rätt på 5 av siffrorna och ge en beskrivning på 1, 2 och 3, innehåll och funktioner, kan finnas brister.
Du ska svara rätt på alla siffror och ge en utvecklad beskrivning av 1, 2 och 3, deras innehåll och funktioner.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 5 Förklara sambandet mellan vävnad, organ och organsystem? Beskriv och ge exempel på vävnader, organ och organsystem.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan ge exempel på en vävnad och ett organ.
Du kan ge exempel på två vävnader, ett organ och två organsystem samt något om sambandet dem emellan.
Du kan ge exempel på 4 vävnader, två organ och 4 organsystem samt beskriva utvecklat vilket samband som finns dem emellan.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 4 Varför är det bra om du är fysiskt aktiv och vad händer i kroppen? Ge några exempel och beskriv.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan ge ett exempel på varför det är bra att träna och något som händer i kroppen när man tränar.
Du kan ge två exempel på varför man ska träna samt en beskrivning av vad som händer i kroppen, kan finnas brister.
Du kan ge 4 exempel på varför man ska träna och en utvecklad beskrivning av vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 1. Vad heter de två musklerna på bilden? Vad händer när man spänner de två musklerna?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
Du veta vad musklerna heter.
Du veta vad musklerna heter och vad som händer när man spänner dem och utvecklat beskriva det.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 2 Vad är anorexi och bulimi?
 • Bi  E 9
Du kan svara kort vad anorexi och bulimi innebär.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 3 Svara rätt på 7 påståenden.
 • Bi  E 9
Du ska ha svarat rätt på minst 5 av påståendena.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: