Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Discussion The Internet, Social Media & Digital Detox

Skapad 2020-11-09 11:54 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Grön matris till diskussion in Internet, Sociala Medier och Digital Detox.
Gymnasieskola 9 Engelska
F
E
C
A
Språk
Grammatik, ordförråd, meningsbyggnad och språkriktighet.
Språket är relativt sammanhängande, begripligt och tydligt och med visst flyt. Exempelvis: Eleven pratar bara engelska om än hackigt och med pauser. Uttalet innehåller många svenska ljud men är begripligt. Eleven har ett enkelt ordförråd och upprepar ofta enkla fraser som t.ex. "i think" och ger ofta kortfattade svar på frågor t.ex. "yes, i do".
Språket är sammanhängande, varierat och tydligt, relativt ledigt och med flyt. Uttalet är acceptabelt. Exempelvis: Eleven pratar bara engelska med fåtal hack och med få pauser. Uttalet är inte präglat av "svengelska", men felaktiga uttal kan fortfarande förekomma. Eleven har ett fungerade ordförråd och olika fraser för att uttrycka samma sak t.ex. " i think - i believe that - in my opinion"
Språket är sammanhängande, varierat och tydligt, ledigt och korrekthet och flyt. Uttalet är acceptabelt. Exempelvis Eleven pratar engelska utan onödiga pauser. Uttalet påminner om en modersmålstalare. Eleven har ett stort ordförråd och använder sig av flera olika fraser och idiomatiska uttryck (talesätt).
Anpassning
Förklara vad man menar, hjälp andra hänga med i samtalet, ställa frågor och ta ansvar för diskussionen.
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen. Exempelvis: De du pratar med förstår vad du menar.
Eleven väljer och använder fungerande strategier som mån löser problem och förbättrar interaktionen. Exempelvis: Kan förklara ord man inte kommer på själv eller för att hjälpa andra att hänga med i samtalet. Ställer enklare följdfrågor till andras påståenden.
Eleven väljer och använder fungerande strategier som mån löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Exempelvis: Kan förklara ord på flera olika sätt för att hjälpa andra at hänga med i samtalet. Ställer egna följdfrågor för att ge andra möjlighet att förbättra sin prestation.
Jämförelser
Hur man kopplar innehållet i diskussionen till vardagen. Hur påverkar det här mig? Har jag varit med om något liknande? Finns det andra som gjort på liknande sätt?
Eleven gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven gör utförliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Innehåll
Håller sig till ämnet, hur välutvecklade argument man för i diskussion, gör lämpliga tillägg till andra för att problematisera
Eleven kan översiktligt diskutera några företeelser i olika sammanhang och i delar av världen där engelska används. Exempel: Någorlunda ställningstaganden som förklaras kort.
Eleven kan utförligt diskutera några företeelser i olika sammanhang och i delar av världen där engelska används. Exempel: Tydliga och välutvecklade ställningstaganden där både för och nackdelar lyfts fram.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera några företeelser i olika sammanhang och i delar av världen där engelska används. Exempel: Tydliga och välutvecklade ställningstaganden där både för och nackdelar lyfts fram och problematiseras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: