Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmall muntlig presentation

Skapad 2020-11-09 12:09 i Ljungsbro skola Linköping
Bedömning av muntlig presentation, baskunskaper. (SV)
Grundskola 7 – 9 Svenska

Baskunskaper i samband med muntlig presentation

- >
- >
- >
- >
Struktur
Presentationen har en röd tråd.
Presentationen hänger ihop till viss del.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd.
Språk, ord och begrepp
Språket är ibland krångligt. Det finns några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är för krångligt. Det finns få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är varierat och mestadels ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Språket är välutvecklat och helt ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och de används i rätt sammanhang.
Sakkunskap/fakta
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Viktig fakta saknas och/eller det finns felaktiga uppgifter.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
För mycket innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Hjälpmedel
Presentationen blir tydligare med hjälp av t.ex. bilder.
Hjälpmedlet används för att hålla den röda tråden.
Något hjälpmedel används för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Presentationen görs mer begriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Ny aspekt
Anpassning till mottagare
Framträdandet är till viss del anpassat till mottagaren.
Framträdandet är väl anpassat till mottagandet
Framträdandet är mycket väl anpassat till mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: