Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Medieproduktion 1

Skapad 2020-11-09 14:08 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola 1 – 3 Medieproduktion

Kunskapskrav för kursen Medieproduktion 1

Kunskapskrav för en produktion

E
C
A
Du gör en enkel planering av en produktion som innehåller research, synopsis, manus eller skisser.
Du gör en genomarbetad planering av en produktion som innehåller research och synopsis, manus eller skisser.
Du gör en genomarbetad planering av en produktion som innehåller research och synopsis, manus eller skisser.
Du gör med viss säkerhet en enkel research riktat mot tänkta målgrupper
Du gör med viss säkerhet en genomarbetad research riktat mot tänkta målgrupper
Du gör med säkerhet en genomarbetad research riktat mot tänkta målgrupper
Du genomför några produktioner med hjälp av programvaror för medieproduktion och modern teknik
Du genomför några produktioner med hjälp av programvaror för medieproduktion och modern teknik
Du genomför några produktioner med hjälp av programvaror för medieproduktion och modern teknik, och anpassar produktionerna väl till syfte och målgrupp
Du använder med viss säkerhet text, bild, ljud i samverkan och följer någorlunda din planering, din skiss eller ditt manus eller synopsis
Du använder med viss säkerhet text, bild, ljud i samverkan och följer din planering, din skiss eller ditt manus eller synopsis
Du använder med säkerhet text, bild, ljud i samverkan och följer din planering, din skiss eller ditt manus eller synopsis
Du använder några enkla berättargrepp (layoutregler vid grafisk design, bildkomposition vid foto/film, dramaturgi vid textberättande/film etc).
Du använder berättargrepp (layoutregler vid grafisk design, bildkomposition vid foto/film, dramaturgi vid textberättande/film etc).
Du använder flera genomtänkta berättargrepp (layoutregler vid grafisk design, bildkomposition vid foto/film, dramaturgi vid textberättande/film etc).
Du kan använda program, teknik och berättargrepp med hjälp av läraren.
Du kan använda program, teknik och berättargrepp självständigt efter att läraren hjälpt dig
Du kan använda program, teknik och berättargrepp självständigt efter att läraren hjälpt dig eller helt utan hjälp
Du samarbetar med andra för att nå planerade mål.
Du samarbetar med andra för att nå planerade mål.
Du samarbetar med andra för att nå planerade mål, och vid behov klarar du att ta flera olika roller i arbetet.
Du har en planering för hur du ska hålla deadline.
Du har en planering för hur du ska hålla deadline.
Du håller deadline med hjälp av en planering och kan anpassa planen för att slutföra inom deadline.

Kunskapskrav Teoretiska kunskaper

E
C
A
Du kan beskriva din produktion och berätta enkelt (kortfattat) om: - Din idé, - Hur produktionen anpassats till målgruppen - Hur/var den ska visas, - Vad du ville uppnå med produktionen (syftet) - Alla steg i produktionen från idé ända fram till slutresultat och spridning/visning. - Hur du tänkte och vilka val du gjorde - Vilka berättargrepp du använt - Hur du tyckte att resultatet blev.
Du kan beskriva din produktion och berätta utförligt om: - Din idé, - Hur produktionen anpassats till målgruppen - Hur/var den ska visas, - Vad du ville uppnå med produktionen (syftet) - Alla steg i produktionen från idé ända fram till slutresultat och spridning/visning. - Hur du tänkte och vilka val du gjorde - Vilka berättargrepp du använt - Hur du tyckte att resultatet blev. Du drar välgrundade slutsatser om hur de berättargrepp du använt bidragit till önskat resultat
Du kan beskriva din produktion och berätta utförligt och nyanserat (=diskutera alternativ) om: - Din idé, - Hur produktionen anpassats till målgruppen - Hur/var den ska visas, - Vad du ville uppnå med produktionen (syftet) - Alla steg i produktionen från idé ända fram till slutresultat och spridning/visning. - Hur du tänkte och vilka val du gjorde - Vilka berättargrepp du använt - Hur du tyckte att resultatet blev. - Förslag på hur arbetet kunde förbättrats. Du drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de berättargrepp du använt bidragit till önskat resultat
Du kan göra en enkel analys av någon annans medieproduktion, om produktionens utformning och målgruppsanpassning.
Du kan göra en utförlig och välgrundad analys av någon annans medieproduktion, om produktionens utformning och målgruppsanpassning.
Du kan göra en komplex analys, med välgrundade och nyanserade resonemang, av någon annans medieproduktion, om produktionens utformning och målgruppsanpassning. Du kan ge förslag på hur arbetet kunde förbättrats.
Du kan berätta översiktligt om olika roller vid medieproduktioner och hur rollerna är beroende av varandra.
Du kan berätta utförligt om olika roller vid medieproduktioner och hur rollerna är beroende av varandra.
Du kan berätta utförligt och nyanserat om olika roller vid medieproduktioner och hur rollerna är beroende av varandra.
Du känner till några begrepp inom grafisk design, foto, film, textproduktion, ljudproduktion och kan förklara dem översiktligt
Du känner till flera begrepp inom grafisk design, foto, film, textproduktion, ljudproduktion och kan förklara dem utförligt
Du känner till många begrepp inom grafisk design, foto, film, textproduktion, ljudproduktion och kan förklara dem utförligt och med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: