Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design1 HELA KURSEN

Skapad 2020-11-09 14:41 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Design

Design 1 HELA KURSEN

Målgruppers behov och förändring

E
C
A
Beskriva
Beskriver översiktligt befintlig design
Beskriver utförligt befintlig design
Beskriver utförligt och nyanserat befintlig design
Målgruppsanpassning
Diskuterar översiktligt hur design förändras utifrån olika målgruppers behov. Redogör översiktligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Diskuterar utförligt hur design förändras utifrån olika målgruppers behov. Redogör utförligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Diskuterar utförligt och nyanserat hur design förändras utifrån olika målgruppers behov. Redogör utförligt och nyanserat för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Designhistoria
Redogör översiktligt för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen.
Redogör utförligt för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen.
Redogör utförligt och nyanserat för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen.

Uppdrag, process och utvärdering

E
C
A
Källor
Söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Designprocessen
Gestaltar och beskriver översiktligt arbetet i designprocessen utifrån ett styrt uppdrag.
Gestaltar och beskriver utförligt arbetet i designprocessen.
Gestaltar och beskriver utförligt och nyanserat arbetet i designprocessen.
Gestaltning
Använder givna material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer. Utför arbetet utifrån styrda kriterier och uppnår ett tillfredsställande resultat.
Väljer och använder material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt. Utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett tillfredsställande resultat.
Väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt och nyanserat. Utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett gott resultat.
Utvärdering
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med enkla omdömen.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Presentation
Presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Väljer presentationsform och presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Väljer eleven presentationsform och presenterar med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.

Projektarbete

E
C
A
Genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven en styrd metod.
Genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt sitt val.
Eleven genomför ett projektarbete med ett gott resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt och nyanserat sitt val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: