Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design 2 HELA KURSEN

Skapad 2020-11-09 15:22 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Design

Design 2 HELA KURSEN

Målgruppers behov och förändring

E
C
A
Målgruppsanpassning
Diskuterar översiktligt hur design förändras utifrån olika målgruppers behov. Redogör utförligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Diskuterar utförligt hur design förändras utifrån olika målgruppers behov. Redogör utförligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Diskuterar utförligt och nyanserat hur design förändras utifrån olika målgruppers behov. Redogör utförligt och nyanserat för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Designhistoria - identifiera
Identifierar med viss säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar översiktligt vad som karaktäriserar de olika periodernas design.
Identifierar med viss säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar utförligt vad som karaktäriserar de olika periodernas design.
Identifierar med säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar utförligt och nyanserat vad som karaktäriserar de olika periodernas design.
Designhistoria - sammanhang
Redogör översiktligt för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid.
Redogör utförligt för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid.
Redogör utförligt och nyanserat för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid.
Varumärke
Anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar översiktligt sin anpassning utifrån estetiska kriterier.
Anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar utförligt sin anpassning utifrån estetiska kriterier.
Anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar utförligt och nyanserat sin anpassning utifrån estetiska kriterier.

Uppdrag, process och utvärdering

E
C
A
Källor
Söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Designprocessen
Gestaltar och beskriver översiktligt arbetet i designprocessen utifrån ett styrt uppdrag.
Gestaltar och beskriver utförligt arbetet i designprocessen.
Gestaltar och beskriver utförligt och nyanserat arbetet i designprocessen.
Gestaltning
Använder givna material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer. Utför arbetet utifrån styrda kriterier och uppnår ett tillfredsställande resultat.
Väljer och använder material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt. Utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett tillfredsställande resultat.
Väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt och nyanserat. Utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett gott resultat.
Presentation
Presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Väljer presentationsform och presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Väljer eleven presentationsform och presenterar med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Jämförelse
Eleven gör också en enkel jämförelse av sin designidé och andras.
Eleven gör också en välgrundad jämförelse av sin designidé och andras.
Eleven gör också en välgrundad och nyanserad jämförelse av sin designidé och andras.
Utvärdering
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med enkla omdömen.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Projektarbete

E
C
A
Genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven en styrd metod.
Genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt sitt val.
Eleven genomför ett projektarbete med ett gott resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt och nyanserat sitt val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: