Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i slöjd år 7-9 2021

Skapad 2020-11-10 09:39 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
C
E
A
Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett genomarbetat sätt .
Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett delvis genomarbetat sätt.
Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven utvecklar i viss utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar då hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven utvecklar i relativt stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder fram
Eleven för utvecklade resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.
Eleven för enkla resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.
Eleven för välutvecklade resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: