Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speaking_november 2020

Skapad 2020-11-10 13:05 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

Når ej målet
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uttal
Ditt uttal förhindrar inte att budskapet går fram ------------ UR KURSPLANEN: I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig begripligt.
Ditt uttal är till största del korrekt. ------------- UR KURSPLANEN: I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt
Ditt uttal är till största del korrekt. ------------- UR KURSPLANEN: I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt
Grammatik
Du visar relativt stora brister i tillämpning av grammatiska moment (hjälpverb, oregelbundna verb, överanvändning av pågående form...) --------- UR KURSPLANEN: I muntlig interaktion och framställning kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt
---------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven uttrycka sig relativt tydligt
Flyt
/
Du kan prata nästan obehindrat ---------- UR KURSPLANEN: I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig med visst flyt
Du pratar obehindrat ---------- UR KURSPLANEN I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig med flyt
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd av ord och fraser --------------------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven uttrycka sig enkelt.
Du använder ett bredare ordförråd ---------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat och relativt tydligt
Du använder ett bredare och mer nyanserat ordförråd --------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat och tydligt
Kommunikativa strategier
Du kan använda några enkla strategier för att föra samtalet vidare ( ställa en fråga, kommentera...) --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: