Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik, sve2

Skapad 2020-11-10 16:22 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Lärandematris
Gymnasieskola 2 Svenska

Kunskaper och förmågor som prövas i grammatik

Grammatik, sve2

  • Sve  E   Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
  • Sve  C   Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
  • Sve  A   Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
E
C
A
Hur ord, fraser och satser är uppbyggda
Eleven kan hitta/identifiera några exempel på olika ordklasser, satsdelar, huvudsatser och bisatser i textexempel. Eleven kan översiktligt definiera ordklasser och några satsdelar, samt förklara skillnad mellan huvudsats och bisats.
Eleven kan hitta/identifiera några exempel på olika ordklasser, satsdelar, huvudsatser och bisatser i textexempel. Eleven kan med viss precision definiera ordklasser och några satsdelar, samt förklara skillnad mellan huvudsats och bisats, samt definiera några olika bisatstyper.
Eleven kan hitta/identifiera några exempel på olika ordklasser, satsdelar, huvudsatser och bisatser i textexempel. Eleven kan med god precision definiera ordklasser och några satsdelar, samt förklara skillnad mellan huvudsats och bisats, samt definiera några olika bisatstyper.
Ny aspekt
Hur ord, fraser och satser samspelar
Eleven kan översiktligt resonera om hur språket i en text kan korrigeras så att det bättra passar sitt syfte. Detta görs med enkla iakttagelser och beskrivningar av ordklasser, satsdelar och satser samt resonerar om hur de samspelar i en text.
Eleven kan med viss precision resonera om hur språket i en text kan korrigeras så att det bättre passar sitt syfte. Detta görs med iakttagelser och beskrivningar av ordklasser, satsdelar och satser samt resonerar om hur de samspelar i en text..
Eleven kan med god precision resonera om hur språket i en text kan korrigeras så att det bättra passas sitt syfte. Detta görs med utförliga och säkra iakttagelser och beskrivningar av ordklasser, satsdelar och satser samt resonerar om hur de samspelar i en text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: