Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam matris Nyårsarbetet

Skapad 2020-11-11 08:55 i Gemensamt i Linköping Linköping
Havhnt02
Gymnasieskola Hantverk
E
C
A
Kursmpl 3: Teknisk beskrivning
Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
Du beskriver översiktligt hela din arbetsprocess och ditt resultat, vad du har gjort och vilka tekniker du har använt.
Du beskriver utförligt hela din arbetsprocess och ditt resultat. Du beskriver utförligt vad du har gjort, vilka tekniker du valt samt hur du utfört dessa tekniker. I den tekniska beskrivningen har du med välgrundade förslag på hur du hade kunnat förbättra arbetsprocessen.
Du beskriver utförligt och nyanserat hela din arbetsprocess och ditt resultat. Du beskriver utförligt och nyanserat vad du har gjort, vilka tekniker du valt, hur du gått tillväga samt varför du väljer olika metoder.
Kursmål 6: Reflektion
Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
Du kan på ett enkelt sätt analysera din arbetsgång, vad som gått bra och mindre bra. I din reflektion kan du ge enkla förslag på hur du kan förbättra arbetsprocessen.
Du analyserar på ett utförligt sätt arbetsförloppet. Du beskriver vad du gjort och varför. I din reflektion ger du välgrundade förslag på hur du hade kunnat förbättra arbetsprocessen.
Du kan på ett detaljerat sätt analysera hela arbetsförloppet. Du beskriver detaljerat hur, vad och varför i arbetsförloppet. Reflektionen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen.
Kursmål 7: Digital förmåga
Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet
Du använder i samråd med handledaren digitala tekniker. Arbetet håller en enkel estetiskt utformning.
Du använder under samråd med handledaren digitala tekniker. Du presenterar ett genomarbetat estetisk arbete.
Du använder efter samråd med handledaren digitala tekniker Du presenterar ett detaljerat och genomarbetat estetiskt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: