Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljövänlig förvaring - Halvt-i-halvt TM

Skapad 2020-11-11 08:51 i Nosabyskolan Kristianstad
Slöjd åk 8 Inlärningskriterier och formativ bedömning
Grundskola 8 Slöjd

Miljövänlig förvaring - Halvt-i-halvt TM

(I denna uppgift väljer du mellan Sinkning, träplugg och halvt-i-halvt - TM)

Miljövänlig förvaring - Halvt-i-halvt TM

 • Sl  7-9   Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9   Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9   Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9   Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9   Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9   Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9   Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9   Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9   Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Nivå 1
LÄGSTA NIVÅ
Nivå 2
MITTEN NIVÅ
Nivå 3
HÖGSTA NIVÅ
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1A (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Gör en sammanfogning som passar ihop med ditt mjuka material. Sammanfoga minst fyra delar.
Anpassa storleken på dina uthuggningar efter materialets tjocklek.
Gör en sammanfogning med noggrann passform och väl bearbetade uthuggningar.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1B (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj av de återbrukade, överblivna eller miljövänliga material som läraren erbjuder i salen.
Välj ett material som passar sammanfogningen. Du har även tänkt på att inte slösa på det material du valt.
Gör sammanfogningen till ett estetiskt uttryck, så att de bidrar till att skapa en helhet i din produkt.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1C (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Gör 1 st färglagd skiss med uppskattade måttangivelser, som visar din idé på temat ’’en miljövänlig förvaring’’.
Gör minst 2 st noggranna skisser där de olika idéerna tydligt visar materialval, färger, hur hårda och mjuka teknikerna ska användas.
Gör en skalenlig ritning i minst 2 st olika vyer med måttangivelser på olika delar som går att arbeta efter.
Använda redskap...
Del av kunskapskrav: 1D (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Öva att mäta, såga, hugga med stämjärn och fila jämnt, så att dina bitar passar ihop.
Fortsätt att öva med redskapen tills du blir säkrare på att använda dem.
Använd redskapen på ett säkert sätt och med stor noggrannhet och skapa en sammanfogning med hög kvalitet med hjälp av dina erfarenheter.
Tillvägagångssätt...
Del av kunskapskrav: 2A (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Berätta om de material du använt, är ett bra alternativ utifrån tekniken halvt-i-halvt, kvalitet (funktion) och miljösynpunkt.
Motivera hur du använt dina material utifrån minst 2 st kvalitets- och miljöaspekter.
Motivera utförligt hur du har använt olika material och tekniker för att tänka resurssnålt och samtidigt ge slutprodukten en hög kvalitet.
Inspirationsmaterial...
Del av kunskapskrav: 2B (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj minst 2 st exempel från filmerna ’’Jag går hellre naken’’ och ’’Den giftblå floden’’ som visades, i samband med presentationen av uppgiften, och låt dig inspireras av dem i ditt arbete med en ’’Miljövänlig förvaring’’.
Välj minst 2 exempel på FN:s miljömål, som finns framtagna till uppgiften, och låt dig inspireras av dem i ditt arbete med en ’’Miljövänlig förvaring’’.
Välj 1 st eller fler miljöexempel med kopplingar till uppgiften från egna källor som du hänvisar till.
Kombinera…
Del av kunskapskrav: 2C (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Pröva att lägga ihop dina delar innan de ska sammanfogas för att se om de passar.
Ompröva genom att byta material eller ändra på materialets ursprungliga dimensioner, tex tjocklek, bredd eller längd.
Ompröva genom att systematiskt jämföra och välja under hela arbetsprocessen.
Arbetsprocessen…
Del av kunskapskrav: 2D (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Fråga läraren steg för steg hur du tar dig vidare i uppgiften om du är osäker på vad du ska göra.
Föreslå själv lämpliga möjligheter att komma vidare i uppgiften och få hjälp av läraren att välja ut ett bra tillvägagångssätt
Välj självständigt lämpliga tillvägagångssätt som tar dig vidare i uppgiften.
Ge omdömen…
Del av kunskapskrav: 3A (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dokumentera arbetsprocessen genom att fotografera och beskriva händelseförloppet.
Beskriv händelseförloppet mer utförligt och sakligt tillsammans med tillhörande tydliga bilder som t.ex. är inzoomade och beskurna.
Beskriv händelseförloppet i flera led - både när det går mindre bra och när det går fantastiskt bra.
Ge omdömen...
Del av kunskapskrav: 3B (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Beskriv vilken storlek urhuggningen ska ha i förhållande till träets tjocklek.
Använd aktuella ‘halvt-i-halvt-ord’’ i beskrivningen av händelseförloppet och sätt in dem i rätt sammanhang.
Använd även andra ‘‘aktuella slöjdord’’ i beskrivningen av händelseförloppet.
Tolka...
Del av kunskapskrav: 4A (Mål 4)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Ingår inte i uppgiften.
Ingår inte i uppgiften.
Ingår inte i uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: