Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Hitta språket" 20/21 - Skolverkets kartläggningsmaterial - förskoleklass.

Skapad 2020-11-11 10:02 i Västra Karups skola Båstad
Kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska

Skolverkets kartläggningsmaterial "Hitta språket",

Aktivitet - Vi berättar och beskriver

Osäker
Säker
Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet - Vi lyssnar och samtalar

Osäker
Säker
Eleven visar intresse för högläsning.
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Osäker
Säker
Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet - Vi urskiljer ord och språkljud

Osäker
Säker
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras namn och språkljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: