Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskravsmatris Gymnasiearbete på Samhällsvetenskapsprogrammet

Skapad 2020-11-11 10:45 i Katedralskolan Linköping
Matris för hela kursen GYARSA
Gymnasieskola Samhällskunskap Gymnasiearbete

Detta är en matris som har sin utgångspunkt i kunskapskraven i Samhällskunskap 3.

E
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området.
Eleven är högskoleförberedd
Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.
Eleven har genomfört en skriftlig rapport med alla dess moment.
Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
Eleven har skrivit en kort sammanfattning på engelska
Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
Eleven har genomfört ett oppositionsseminarium.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: