Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskravsmatris Gymnasiearbete på Naturvetenskapsprogrammet

Skapad 2020-11-11 11:00 i Katedralskolan Linköping
Matris för hela kursen GYARNA
Gymnasieskola Natur- och landskapsvård Gymnasiearbete

Detta är en matris som har sin utgångspunkt i kunskapskraven i Samhällskunskap 3.

E
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området.
Eleven är högskoleförberedd
Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.
Eleven har genomfört en skriftlig rapport med alla dess moment.
Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska.
Eleven har skrivit en kort sammanfattning på engelska
Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
Eleven har genomfört ett oppositionsseminarium.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: