Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Baltikum

Skapad 2020-11-11 12:51 i Resursskola Kristianstad
I arbetsområdet Norden och Baltikum kommer du att göra en rundresa i de nordiska och baltiska länderna. Du kommer att få lära dig fakta om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturgeografi och kulturgeografi. Du kommer även lära dig olika geografiska begrepp samt olika karttyper. Men även hur man använder och hittar olika typer av information i en kartbok.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Norden och Baltikums länder
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag namnger Nordens länder på en karta över Norden och placerar ut dem
Jag namnger Nordens och Baltikums länder och placerar ut dem på en karta över Norden.
Jag namnger Nordens och Baltikums länder och placerar ut dem på en karta över Norden. Jag beskriver läget i förhållande till Sverige.
Huvudstäder i Norden och Baltikum
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag kan huvudstäderna i Norden.
Jag kan huvudstäderna i Norden och Baltikum och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Jag kan huvudstäderna i Norden och Baltikum och kan placera ut dem på en karta över Norden. Jag lägesbeskriver huvudstäderna.
Berg och hav i Norden och Baltikum
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och mellan vilka länder den ligger. Jag placerar ut minst tre hav i Norden.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och placerar ut den på en karta över Norden. Jag placerar ut minst fem av haven/vatten på kartan.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och placerar ut den på en karta över Norden. Jag placerar ut minst sju av haven/vatten på kartan.
Ord och begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag förklarar hälften av begreppen som vi arbetat med i "Fakta om ett land" exempelvis topografi, vegetation och klimat.
Jag förklarar de flesta begreppen som vi arbetat med i "Fakta om ett land" exempelvis topografi, vegetation och klimat.
Jag förklara alla begreppen som vi arbetat med i "Fakta om ett land" exempelvis topografi, vegetation och klimat.
Natur och klimat
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag berättar var det är lite mildare i Norden och var det är kallare. Jag förklarar vad Golfströmmen är. Jag berättar hur naturen ser ut i två nordiska länder. Jag parar ihop rätt naturresurs med rätt land.
Jag berättar om Nordens klimat. Jag förklarar vad Golfströmmen är och på vilket sätt den påverkar vårt klimat. Jag berättar hur naturen ser ut i tre nordiska länder. Jag berättar om ländernas olika naturresurser och ger något exempel på hur de påverkar landets befolkning.
Jag berättar om Nordens klimat och vilka likheter och skillnader det finns. Jag förklarar vad Golfströmmen är och på vilket sätt den påverkar vårt klimat. Jag berättar hur naturen ser ut i de olika nordiska länderna och ett baltiskt land. Jag berättar om ländernas olika naturresurser och hur de påverkar landets befolkning.
Befolkning
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag vet vilket land i Norden det bor flest människor i och exempel varför. Jag vet även vilket land i Norden det bor minst antal människor i och förklarar med något exempel varför.
Jag vet vilket land i Norden det bor flest/minst människor i och ger förklaringar utifrån begreppen natur- eller kulturlandskap.
Jag vet vilket land i Norden det bor flest/minst människor i och ger förklaringar utifrån begreppen natur- och kulturlandskap.
Kartkunskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag hittar länder, hav och huvudstäder i en kartbok. Jag kan med bildstöd berätta om vad tematisk- och toppgeografisk karta betyder.
Jag hittar länder, hav, huvudstäder och mindre orter i en kartbok. Jag kan med bildstöd berätta om vad tematisk- och toppgeografisk karta betyder och ger olika exempel.
Jag hittar länder, hav, sjöar, huvudstäder och mindre orter i en kartbok. Jag kan med bildstöd berätta om vad tematisk- och toppgeografisk karta betyder och ger olika exempel. Jag utläser information från de olika karttyperna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: