Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsmatris för årskurs 9

Skapad 2020-11-11 14:15 i Maserskolan Borlänge
Denna laboration kommer uppdateras efterhand, ni kommer bli bedömda på laborationer: Vilken metall är vem och elektrokemisk korrosion. Där är vilken metall är vem en E laboration främst, ni har större möjlighet att visa förmågor för högre betyg för elektro kemisk korrosion.
Grundskola 9 Kemi

Matris för bedömningen av utförande av laboration och laborationsrapport

Eleven når ej målen
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven når ej målen
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar med mycket stöd och även bidra till att formulera enkla frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar med stöd och även formulera frågeställningar baserade på teoretiska begrepp
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar med lite stöd och även formulera frågeställningar baserade med hjälp utav god kännedom av kemiska begrepp och teorier
Använda utrustning
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven når ej målen
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven når ej målen
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven når ej målen
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Bedömning på extra frågorna på elektrokemisk korrosion
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Eleven når ej målen
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: