Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Något att sitta på - Karvsnitt TM

Skapad 2020-11-11 19:21 i Nosabyskolan Kristianstad
Slöjd åk 9 Inlärningskriterier och formativ bedömning
Grundskola 9 Slöjd

Något att sitta på - Karvsnitt TM

(I denna uppgift väljer du mellan intarsia, karvsnitt eller gjutning TM)

Något att sitta på - Karvsnitt TM

 • Sl  7-9   Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9   Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9   Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9   Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9   Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9   Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9   Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9   Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Sl  7-9   Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9   Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9   Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Nivå 1
LÄGSTA NIVÅ
Nivå 2
MITTEN NIVÅ
Nivå 3
HÖGSTA NIVÅ
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1A (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj ett litet mönster eller ett enklare upprepat mönster, där du använder 1-2 typer av skärteknik.
Välj ett enklare upprepat mönster, ett enkelt bildmotiv eller en symbol, där du använder 2-3 typer av skärteknik.
Välj ett mönster där du använder flera olika typer av skärtekniker och skapar ett bildmotiv, tex en figur, bokstäver eller en logga.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1B (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj ett mönster som din lärare föreslår utifrån din idéskiss.
Välj ett mönster som du själv hittat och kopiera det.
Rita om ett mönster som du hittat själv eller rita ett eget välutvecklat mönster.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1C (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Gör 1 st färglagd skiss med uppskattade måttangivelser, som visar din idé hämtad från ditt valda årtionde på temat ’’något att sitta på’’.
Gör minst 2 st noggranna skisser där de olika idéerna och den grafiska bilden eller mönstret (t.ex. en medaljongtapet) tydligt visas hur den ska användas.
Gör en skalenlig ritning i minst 2 st olika vyer med måttangivelser på olika delar som går att arbeta efter.
Använda redskap...
Del av kunskapskrav: 1D (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Använd rätt typ av kniv för att skapa ditt mönster och forma mönstret så det i huvudsak blir som förebilden.
Skapa ditt mönster så att slutresultatet följer en estetisk form, tex att mönstret är i mitten av träbiten eller ett upprepat mönster följer en rak linje.
Skapa ditt mönster med precision och noggrannhet i både det enskilda snittet och helhetsintrycket.
Tillvägagångssätt...
Del av kunskapskrav: 2A (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Berätta om de material du använt, är ett bra alternativ utifrån tekniken karvsnitt, kvalitet (funktion) och miljösynpunkt.
Motivera hur du använt dina material utifrån minst 2 st kvalitets- och miljöaspekter.
Motivera utförligt hur du har använt olika material och tekniker för att tänka resurssnålt och samtidigt ge slutprodukten en hög kvalitet.
Inspirationsmaterial...
Del av kunskapskrav: 2B (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj bland exempelbilderna som beskriver ett årtionde, i presentationen av uppgiften, och använd dem till din ‘‘moodboard’’.
Välj ut bilder med kopplingar till årtiondet i böckerna som finns framtagna till uppgiften.
Välj 1 st eller fler bilder med kopplingar till årtiondet från egna källor som du hänvisar till.
Kombinera…
Del av kunskapskrav: 2C (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Pröva minst två olika karvsnitt för att skapa ditt mönster.
Ompröva genom att jämföra och välja mellan olika knivar (storlekar och former). Testa karvsnitten på provbitar för att undersöka skillnaderna.
Ompröva genom att systematiskt jämföra och välja under hela arbetsprocessen.
Arbetsprocessen…
Del av kunskapskrav: 2D (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Fråga läraren steg för steg hur du tar dig vidare i uppgiften om du är osäker på vad du ska göra.
Föreslå själv lämpliga möjligheter att komma vidare i uppgiften och få hjälp av läraren att välja ut ett bra tillvägagångssätt
Välj självständigt lämpliga tillvägagångssätt som tar dig vidare i uppgiften.
Ge omdömen…
Del av kunskapskrav: 3A (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dokumentera arbetsprocessen genom att fotografera och beskriva händelseförloppet.
Beskriv händelseförloppet mer utförligt och sakligt tillsammans med tillhörande tydliga bilder som t.ex. är inzoomade och beskurna.
Beskriv händelseförloppet i flera led - både när det går mindre bra och när det går fantastiskt bra.
Ge omdömen...
Del av kunskapskrav: 3B (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Beskriv vilka verktyg du använde när du gjorde ditt karvsnittsmönster.
Beskriv skillnaden mellan att använda olika typer av knivar när du ska göra ett karvsnittsmönster. Använd aktuella ‘karvsnittsord’’ i beskrivningen av händelseförloppet och sätt in dem i rätt sammanhang.
Använd även andra ‘‘aktuella slöjdord’’ i beskrivningen av händelseförloppet.
Tolka…
Del av kunskapskrav: 4A (Mål 4)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
För ett resonemang hur ditt karvsnittsmönster, dina färgval och din sittmöbel kan kopplas till ditt valda årtionde.
Resonera mer utförligt när du jämför årtiondet tillsammans med tillhörande tydliga bilder som t.ex. är inzoomade och beskurna.
Resonera både utifrån några av årtiondets speciella detaljer och helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: