Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4-5 lå 20/21

Skapad 2020-11-12 10:36 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Engelska

Matris i enlighet med skolverkets formuleringar, dock separerade i talat språk och skrivet språk.

Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
E
Förstå tal
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Formulera sig i skrift
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Bearbeta och förbättra
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycka sig skriftligt
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Strategi för interaktion
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
Du behöver arbeta vidare för att nå målen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: