Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-11-12 11:01 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola F

Rubrik 1

Nivå 1
Hållbar utveckling handlar om att kommande generationer ska kunna leva med en trygghet och god välfärd. Det får till exempel inte uppstå en brist på någonting som leder till stora konflikter och kanske krig, det kan vara olja, vatten eller andra naturtillgångar som vi är beroende av. Men just nu förbrukar vi naturresurser i alldeles för hög takt och lever inte tillräckligt miljövänligt. Men det skiljer mycket mellan länder, i Sverige är vi miljömedvetna och återvinner mycket, samtidigt konsumerar vi väldigt mycket, t ex kläder och elektronikprylar. Som påverkar miljön och kräver mycket resurser i tillverkningen.
Nivå 2
Hållbar utveckling handlar om att kommande generationer ska kunna leva med en trygghet och god välfärd. Det får till exempel inte uppstå en brist på någonting som leder till stora konflikter och kanske krig, det kan vara olja, vatten eller andra naturtillgångar som vi är beroende av. Men just nu förbrukar vi naturresurser i alldeles för hög takt och lever inte tillräckligt miljövänligt. Men det skiljer mycket mellan länder, i Sverige är vi miljömedvetna och återvinner mycket, samtidigt konsumerar vi väldigt mycket, t ex kläder och elektronikprylar. Som påverkar miljön och kräver mycket resurser i tillverkningen. För att vi ska uppnå hållbar utveckling är många problem som måste lösas. Man brukar sammanfatta dem som: ekonomisk, ekologisk och social. Med ekonomisk menar man att människor inte accepterar att deras ekonomi drabbas för hårt, samtidigt som man måste hjälpa de befolkningar som är i stort behov av pengar om de ska kunna ställa om till miljövänliga alternativ. Med socialt menar man att förändringar för att uppnår hållbar utveckling inte får leda till stora konflikter som kan utmynna i krig, då blir det ännu svårare att uppnå en förändring. Med ekologisk menar man att vi måste ta hänsyn till naturen. Vi kan inte släppa ut gifter och växthusgaser som inte natur och vattenmiljöer klarar av att ta hand om. Samtidigt måste vi behålla gamla skogar som är viktiga för djurliv och vår atmosfär, särskilt regnskogen är livsviktig för oss människor. Regnskogen tar upp stora mängder koldioxid och omvandlar till syre, därför brukar man säga att vi kan inte leva utan en livskraftig natur.
Nivå 3
Hållbar utveckling handlar om att kommande generationer ska kunna leva med en trygghet och god välfärd. Det får till exempel inte uppstå en brist på någonting som leder till stora konflikter och kanske krig, det kan vara olja, vatten eller andra naturtillgångar som vi är beroende av. Men just nu förbrukar vi naturresurser i alldeles för hög takt och lever inte tillräckligt miljövänligt. Men det skiljer mycket mellan länder, i Sverige är vi miljömedvetna och återvinner mycket, samtidigt konsumerar vi väldigt mycket, t ex kläder och elektronikprylar. Som påverkar miljön och kräver mycket resurser i tillverkningen. För att vi ska uppnå hållbar utveckling är många problem som måste lösas. Man brukar sammanfatta dem som: ekonomisk, ekologisk och social. Med ekonomisk menar man att människor inte accepterar deras att ekonomi drabbas för hårt, samtidigt som man måste hjälpa de befolkningar som är i stort behov av pengar om de ska kunna ställa om till miljövänliga alternativ. Med socialt menar man att förändringar för att uppnår hållbar utveckling inte får leda till stora konflikter som kan utmynna i krig, då blir det ännu svårare att uppnå en förändring. Med ekologisk menar man att vi måste ta hänsyn till naturen. Vi kan inte släppa ut gifter och växthusgaser som inte natur och vattenmiljöer klarar av att ta hand om. Samtidigt måste vi behålla gamla skogar som är viktiga för djurliv och vår atmosfär, särskilt regnskogen är livsviktig för oss människor. Regnskogen tar upp stora mängder koldioxid och omvandlar till syre, därför brukar man säga att vi kan inte leva utan en livskraftig natur. De flesta länder i världen är överens om att vi måste jobba för att uppnå hållbar utveckling. Ett av de viktigaste målen som man har kommit överens om är att hålla den genomsnittliga temperaturökningen i världen under 2 grader. USA hoppade dock av det efter att Donald Trump blev president. Temperaturökningen beror på stora utsläpp av koldioxid, som kommer främst från transporter och kolkraftverk. Men även köttindustrin har stor påverkan på miljön eftersom köttdjurens matsmältning släpper ut stora mängder metangas. Miljöproblemens lösning hänger ofta på att man lyckas lösa de ekonomiska problemen. Det är svårt att begära av fattiga människor som inte får äta sig mätta att ta hänsyn till miljön. Vattenbristen är också ett stort problem i många länder. Men lyckas man lösa dessa delar blir nog den sociala aspekten löst också.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: