Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsmatris engelska Ht 2020

Skapad 2020-11-12 11:19 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
E
C
A
Talking (Book Talks)
I muntlig interaktion (samtal) kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion (samtal) kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion (samtal) kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ny aspektPresentation (Book Talks)
I muntliga framställningar (dina förberedelser) kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar (dina förberedelser) kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt (talar du fritt eller läser du innantill?)
I muntliga framställningar (dina förberedelser) kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt (talar du fritt eller läser du innantill?)
Ny aspePresentation (Book Talks) Talking and understanding (Book Talks)kt
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Reading and understanding (Book Talks)
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt (på ytan) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat (gott stöd i texten) och nyanserat (se ur olika synvinklar) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Talking Strategies
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen i ert samtal.
Du kan välja och använda dig av i fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen i ert samtal.
Du kan välja och använda dig av i väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen i ert samtal och du för samtalet framåt på ett konstruktivt sätt.
Reading Comprehension Test
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt (på ytan) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat (med gott stöd i texten) och nyanserat (se ur olika synvinklar) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Writing: Vocabulary
Ditt allmänna ordförråd är inte så stort.
Ditt ordförråd är relativt stort.
Ditt ordförråd är stort.
Writing: Sentence Structure + Structure
Du använder dig av korta meningar eller har en osäker meningsbyggnad som gör texten svårläst.
Du använder dig av konjunktioner som binder ihop flera satser.
Du använder dig av konjunktioner som binder ihop flera satser och behärskar relativt avancerade konstruktioner.
Writing: Grammar + Language
Du har lite kunskap om grundläggande grammatiska regler men din text innehåller t.ex. upprepade verbfel.
Du har kunskap om grundläggande grammatiska regler men kan fortfarande inte tillämpa dessa till fullo i din text.
Du behärskar grundläggande grammatiska regler även om du gör enstaka missar på några ställen.
Writing: Fluency
Din text berättar om ämnet med ett språk som fungerar så väl att läsaren utan större svårigheter kan följa med i texten och förstår innehållet.
Din text berättar om ämnet med ett språk som flyter relativt bra så att läsaren kan följa med. Texten väcker läsarens intresse.
Du berättar obehindrat om ämnet och språket flyter fint. Texten väcker och lyckas behålla läsaren intresse.
Writing: Skolverket
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig rela¬tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Listening Comprehension Test
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: