Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2020-11-12 14:49 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Matris med konkreta exempel
Grundskola 4 – 6

Förmåga att läsa text & sammanfatta den

F
E
C
A
Läsning
Jag kan inte läsa skönlitteratur och faktatexter med flyt genom att använda metoder som fungerar ganska bra.
Jag kan läsa skönlitteratur och faktatexter med flyt genom att använda metoder som fungerar ganska bra. Jag läser med flyt men behöver ibland stanna upp och läsa om ett ord eller en mening.
Jag kan läsa skönlitteratur och faktatexter med bra flyt genom att använda genom att använda metoder som fungerar bra. Jag läser med flyt, stannar sällan upp och läser om ett ord eller en mening.
Jag kan läsa skönlitteratur och faktatexter mycket bra flyt genom att använda metoder som fungerar mycket bra. Jag läser med flyt och stannar nästan aldrig upp för att läsa om ett ord.
Läsförståelse
Jag har inte bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag förstår inte det jag läser.
Jag har ganska bra läsförståelse när jag läser olika sorters texter. Jag förstår det jag läser men jag behöver stanna upp och läsa igen.
Jag har bra läsförståelse när jag läser olika sorters texter. Jag har lätt att förstå det jag läser.
Jag har mycket bra läsförståelse när jag läser olika sorters texter. Jag har lätt att förstå det jag läser och jag kan snabbt ta till mig det som står i texten.
Sammanfattningar
Jag kan inte göra enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning av det jag läst och kommenterar inte innehållet jag läst.
Jag gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning och kan kommentera det jag har läst. Jag kan återberätta det jag läst med vissa detaljer.
Jag gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning och kan kommentera det jag har läst på ett bra sätt. Jag kan återberätta det jag läst. Jag återger detaljer från texten och kan kommentera det jag läst.
Jag gör väl utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning och kan kommentera det jag har läst på ett mycket bra sätt. Jag kan återberätta det jag läst. Jag återger detaljer från texten och kan kommentera det jag läst och utvecklar det med egna tankar.

Förmåga att diskutera & analysera text du läst

F
E
C
A
Budskap
Jag kan inte diskutera och förstå olika slags texters budskap på ett enkelt sätt.
Jag kan diskutera och förstå olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Jag deltar i ett samtal kring en text och pratar om vad jag tror att texten vill berätta.
Jag kan diskutera och förstå olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Jag deltar i ett samtal kring en text och pratar om vad jag tror att texten vill berätta och kan göra kopplingar till andra saker från det jag läst.
Jag kan diskutera och förstå olika slags texters budskap på ett mycket utvecklat sätt. Jag deltar i ett samtal kring en text och pratar om vad jag tror att texten vill berätta och kan göra kopplingar till andra saker från det jag läst och upplevt själv. Jag ställer utvecklande frågor till texten.
Textkopplingar
Jag diskuterar inte utifrån det jag själv varit med om.
Jag kan diskutera utifrån det jag själv varit med om.
Jag kan diskutera på ett utvecklat sätt utifrån det jag själv varit med om. Jag har med egna erfarenheter som jag kopplar till det jag läst.
Jag kan diskutera på ett väl utvecklat sätt utifrån det jag själv varit med om. Jag har med egna och andras erfarenheter som jag kopplar till det jag läst.
Återkoppling
Jag kan inte beskriva vad jag tyckte och tänkte när jag läste en text.
Jag kan beskriva på ett enkelt sätt vad jag tyckte och tänkte när jag läste en text. Jag beskriver varför jag tyckte så.
Jag kan beskriva på ett utvecklat sätt vad jag tyckte och tänkte när jag läste en text. Jag beskriver varför jag tyckte så utifrån det jag själv varit med om.
Jag kan beskriva på ett väl utvecklat sätt vad jag tyckte och tänkte när jag läste en text. Jag beskriver varför jag tyckte så utifrån det jag själv varit med om och vad andra kan ha upplevt.

Förmåga att skriva text

F
E
C
A
Skriva olika slags texter
Jag kan inte skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll.
Jag kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Jag har med de delar som man ska i den sortens text som jag ska skriva.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Jag har med de delar som man ska i den sortens text som jag ska skriva och flyter på i rätt ordning.
Jag kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Jag har med de delar som man ska i den sortens text som jag ska skriva och texten flyter på.
Variation i min text
Jag har ingen variation i mitt språk när jag skriver texter.
Jag har ganska bra variation i mitt språk när jag skriver texter. Jag använder ofta samma ord för att inleda meningar och beskriva saker när jag skriver.
Jag har bra variation i mitt språk när jag skriver texter. Jag använder sällan samma ord för att inleda meningar och beskriva saker när jag skriver.
Jag har mycket bra variation i mitt språk när jag skriver texter. Jag tänker på att byta ut ord och använder nästan aldrig samma ord för att inleda meningar och beskriva saker när jag skriver.
Stavning och skiljetecken
I texterna använder jag inte på ett ganska bra sätt viktiga regler för hur man skriver, stavar och jag använder skiljetecken.
I texterna använder jag på ett ganska bra sätt viktiga regler för hur man skriver, stavar och jag använder skiljetecken.
I texterna använder jag på ett bra sätt viktiga regler för hur man skriver, stavar och jag använder skiljetecken. Ibland kan jag stava vissa ord fel.
I texterna använder jag på ett ganska mycket bra sätt viktiga regler för hur man skriver, stavar och jag använder skiljetecken. Det är sällan jag stavar ord fel.
Berättande texter
Jag kan inte skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Jag kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling. Jag beskriver hur platser och personer ser ut med några få ord.
Jag kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklade handling. Jag beskriver hur platser och personer ser ut med målande beskrivningar.
Jag kan skriva berättande texter med väl utvecklade beskrivningar och väl utvecklade handling. Jag beskriver hur platser, händelser och personer ser ut med målande beskrivningar som ger läsaren en tydlig bild.

Förmåga att granska information & använda bildstöd

F
E
C
A
Söka information
Jag kan inte söka och sätta ihop information från några källor och jag kan inte diskutera på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor och jag diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor och jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas. Jag kan dra kopplingar mellan olika information som jag har tagit fram.
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor och jag diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur informationen kan användas. Jag kan dra kopplingar mellan olika information som jag har tagit fram. Jag jämför dem och använder dem när jag skriver.
Hantera information
Jag kan inte sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord.
Jag kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord.
Jag kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Informationen jag plockar fram kan jag sätta samman med annan information.
Jag kan sätta ihop information från olika källor och använda väl utvecklade beskrivningar och egna ord. Informationen jag plockar fram kan jag sätta samman med annan information som utvecklar vad jag tycker och tänker.
Bilder
Jag kan inte använda mig av bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Jag kan använda mig av bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Jag kan på ett bra sätt använda mig av bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande. Bilden har en tydlig koppling till det jag har skrivit om.
Jag kan på ett mycket bra sätt använda mig av bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande. Bilden har en tydlig koppling till det jag har skrivit om och förstärker det budskap jag vill säga.

Förmåga att ge och ta feedback

F
E
C
A
Ge omdömen
Jag kan inte ge enkla omdömen om innehållet i texter.
Jag kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Säger vad jag tycker och tänker.
Jag kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Säger vad jag tycker och tänker och hur något kan bli bättre.
Jag kan ge väl utvecklade omdömen om innehållet i texter. Säger vad jag tycker och tänker. Jag berättar hur något kan bli bättre genom att ge exempel och ställa frågor till det jag läst.
Förbättra efter feedback
Jag förbättrar inte innehållet i mina texter utifrån den feed-back jag har fått.
Jag förbättrar innehållet i mina texter utifrån den feed-back jag har fått. Jag ändrar några saker i texten.
Jag förbättrar innehållet i mina texter utifrån den feed-back jag har fått. Jag utvecklar flera delar och flera stycken av min text.
Jag förbättrar innehållet i mina texter utifrån den feed-back jag har fått. Jag utvecklar det jag har skrivit och lägger till mer utvecklade beskrivningar och förklaringar.

Förmåga till språklig variation

F
E
C
A
Minoritetsspråk
Jag kan inte ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och beskriva vad en dialekt är och berätta om andra olikheter i vårt språk.
Jag kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och beskriva vad en dialekt är och berätta om andra olikheter i vårt språk.
Jag kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och beskriva vad en dialekt är och berätta om andra olikheter i vårt språk.
Jag kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och beskriva vad en dialekt är och berätta om andra olikheter i vårt språk.
Likheter och skillnader mellan nordiska språk
Jag kan inte ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Jag kan ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Jag kan ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Jag kan ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Förmåga att tala

F
E
C
A
Ställa frågor och berätta vad du tycker
Jag kan inte ställa frågor och berätta vad jag tycker och tänker om ett saker så att samtalet fortsätter.
Jag kan ställa frågor och berätta vad jag tycker och tänker om saker så att samtalet fortsätter.
Jag kan ställa frågor och berätta vad jag tycker och tänker om ett saker på ett bra sätt så att samtalet fortsätter. Jag beskriver saker och händelser i ett samtal.
Jag kan ställa frågor och berätta vad jag tycker och tänker om ett saker på ett mycket bra sätt så att samtalet fortsätter. Jag beskriver saker och händelser i ett samtal så att samtalet fortsätter in på nya områden och väcker tankar och kring saker.
Muntlig redovisning
Jag kan inte förbereda och hålla i en enkel muntlig redovisning med en början, innehåll och ett slut som fungerar ganska bra.
Jag kan förbereda och hålla i en enkel muntlig redovisning med en början, innehåll och ett slut som fungerar ganska bra. Jag vågar prata inför gruppen och minns det jag ska säga med hjälp av ex. en Power Point.
Jag kan förbereda och hålla i en enkel muntlig redovisning med en början, innehåll och ett slut som fungerar bra. Jag pratar inför gruppen och minns det jag ska säga med hjälp av ex. en Power Point. Jag kollar upp och talar tryggt
Jag kan förbereda och hålla i en enkel muntlig redovisning med en början, innehåll och ett slut som fungerar mycket bra. Jag pratar inför gruppen och minns det jag ska säga med hjälp av ex. en Power Point. Jag kan stanna upp och utveckla delar om det behövs och är trygg i att prata inför gruppen. Jag tittar upp och känns trygg och väl inläst i det jag ska tala om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: