Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Tala och lyssna

Skapad 2020-11-12 16:07 i Grindskolan Norrtälje
Bedömningsmatris för svenska (samtala, tala och lyssna).
Grundskola 1 – 3 Svenska

Bedömningsmatris för svenska (samtala, tala och lyssna).
Avstämning A är relaterad till kunskapskraven i åk 1.
Avstämning B är relaterad till kunskapskraven i åk 2.
Avstämning C är relaterad till kunskapskraven i åk 3.

Avstämning A (åk 1)
Avstämning B (åk 2)
Avstämning C (åk 3)
Berättande
Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra.
Eleven återberättar sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser.
Eleven berättar längre sammanhängande berättelser med tydlig poäng.
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Eleven beskriver olika företeelser så att andra förstår.
Eleven förklarar på ett begripligt sätt.
Eleven ger och tar muntliga instruktioner.
Samtala och redogöra
Eleven anpassar sitt sätt att samtala till olika syften, situationer och mottagare.
Eleven förbereder och genomför en muntlig redogörelse med anpassning till syfte, situation och mottagare.
Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: