Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnstad av Fredrik Backman

Skapad 2020-11-12 17:09 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Du har läst boken "Björnstad" under ett antal veckor. Du har tränat din förståelse av boken genom boksamtal och gemensamt skrivande - i basgrupp och helklass. Du har fortlöpande fått återkoppling och kommentarer av mig i "Google Classroom" under arbetet i klassrummet.

Vid slutskrivningen har du enskilt i skrift fått reflektera över bl.a. innehåll och språk i boken.

Bedömningen är en del av allt underlag som finns vid betygsättning.

Läsförståelse

  • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Sv  7-9   Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
E
C
Ny nivå
A
Du kan göra enkla kronologiska sammanfattningar av bokens innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll.
Du visar att du har en grundläggande läsförståelse genom att du kan kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar att du har en god läsförståelse genom att du kan kommentera centrala delar med en relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar att du har en mycket god läsförståelse genom att du kommenterar centrala delar med en god koppling till sammanhanget.

Tolkning

  • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
E
C
Ny nivå
A
Du kan utifrån dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan utifrån dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan utifrån dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.

Språk

  • Sv  7-9   Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
E
C
Ny nivå
A
Du kan skriva en text med ett begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.
Du kan skriva en text med ett relativt tydligt innehåll och i relativt väl fungerande struktur samt med förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva en text med ett tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Du använder grundläggande stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: