Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga Nationella provet i svenska

Skapad 2020-11-13 09:53 i Centralskolan Falköping
Bedömning efter genomförandet av det muntliga nationella provet i svenska
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömning efter genomförandet av det muntliga nationella provet i svenska

Leda & presentera

F
E
D
C
B
A
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Delta i diskussionerna

F
E
D
C
B
A
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Helhetsbedömning

F
E
D
C
B
A
Den sammanvägda bedömningen av ditt muntliga nationella prov i ämnet svenska
Ditt sammanvägda betyg av det muntliga nationella provet i svenska är F
Ditt sammanvägda betyg av det muntliga nationella provet i svenska är E
Ditt sammanvägda betyg av det muntliga nationella provet i svenska är D
Ditt sammanvägda betyg av det muntliga nationella provet i svenska är C
Ditt sammanvägda betyg av det muntliga nationella provet i svenska är B
Ditt sammanvägda betyg av det muntliga nationella provet i svenska är A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: