Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inlämningsuppgift: Energi och miljö

Skapad 2020-11-14 15:48 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 8 Kemi

Din uppgift är att undersöka en frågeställning, granska information och använda dig av vetenskaplig fakta för att i en text beskriva och förklara för någon i din egen ålder vad du kommer fram till.

Vi går igenom och arbetar med en del av texten i taget löpande under hela kemiperioden.

Välj EN av följande frågeställningar:
- Är det någon skillnad för miljön att köra biogasbil och en bil som drivs på diesel?
- Är vedeldning för att värma husen ett bra miljöval?
- Är det någon skillnad för miljön att ta tåget istället för flyget?
- Är det någon skillnad för miljön att slänga matrester i gröna påsen istället för i brännbart (vanliga sopor)?

Använd matrisen för att utveckla din text kring din frågeställning.

Inledning

Enkel text
Utvecklad text
Välutvecklad text
Använda information och anpassa framställning.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du skriver vad texten ska handla om. Du beskriver varför du har valt att skriva om din valda frågeställning.
Du presenterar vad texten ska handla om och varför frågeställningen är viktig att undersöka.
Du fångar läsarens intresse och läsaren känner att det är viktigt att veta mer om frågeställningen.

Bakgrund

Enkel text
Utvecklad text
Välutvecklad text
Kemi i vardag och samhälle
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du beskriver och förklarar viktiga ord och begrepp som hör ihop med din frågeställning.
Du ger läsaren en bakgrund till underökningen så att hen kan förstå och följa med i dina resonemang.

Undersökning

Hur påverkar de olika alternativen i din undersökning miljön? Dina resonemang kan handla om användning av naturresurser (t.ex. bränslen, jordbruksmark, energi mm.), påverkan på växthuseffekten eller påverkan på ekosystem (t.ex. försurningen).
Enkel text
Utvecklad text
Välutvecklad text
Påverkan på miljön & hållbar utveckling.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du beskriver och förklarar hur de olika alternativen i din frågeställning påverkar miljön.
Samtala & diskutera. Frågor, åsikter & argument.
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Du formulerar två resonemang i två led som talar för det alternativ som du anser är bäst. och Du formulerar ett resonemang i två led som talar emot något av alternativen.

Slutsats

Här besvarar du din frågeställning
Enkel text
Utvecklad text
Välutvecklad text
Samtala & diskutera.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du tar ställning för vilket alternativ du tycker är bäst och motiverar enkelt varför.
Du tar ställning och motiverar din slutsats med vad du kom fram till under undersökningen, genom att kortfattat lyfta fram det viktigaste.

Övergripande

Enkel text
Utvecklad text
Välutvecklad text
Naturvetenskapligt språk
Använda information och anpassa framställning.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du använder ett enkelt och vardagligt språk. Du använder mest vardagliga ord eller naturvetenskapliga begrepp som inte är relevanta eller inte i rätt sammanhang.
Du använder ett naturvetenskapligt språk. Du använder många relevanta naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
Källor
Söka information
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du anger dina källor enligt instruktioner. Du använder kemiboken, minst en av artiklarna samt någon egen källa i din text.
Du använder kemiboken och någon av artiklarna samt någon egen källa i din text. Du har aktivt valt källor som är trovärdiga.
Du har granskat dina källor och använder dig av de källor som är mest trovärdiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: