Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare - Debattinlägg

Skapad 2020-11-15 16:07 i Rodengymnasiet Norrtälje
Svenska 1 - Kunskapskrav: Insändare - Debattinlägg
Gymnasieskola 1 Svenska

Svenska 1, Kunskapskrav: Insändare - Debattinlägg

Skriftlig framställning - Argumenterande text

E
D
C
B
A
Argumenterande text
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig framställning
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Skriftlig framställning
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Källhantering
Eleven kan reflektera över och göra enkla sammanfattningar av källmaterial samt skriva egna texter som anknyter till källmaterialet. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av källmaterial samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i källmaterialet. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av källmaterial samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i källmaterialet och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: