Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Ma år 6 Bedömningsmatris delprov A

Skapad 2020-11-15 20:26 i Stordammens skola Uppsala
Resultat av muntliga nationella prov Matematik del A Provet görs under höstterminen, i en grupp av 3-4 elever.
Grundskola 6 Matematik

Resultat av muntliga nationella prov Matematik del A årskurs 6.
Provet görs under höstterminen, i en grupp av 3-4 elever.
I NP i matematik, delas endast ett provbetyg ut, och detta får du på vårterminen efter att samtliga delar är avklarade.
I kommentarsfältet, ser du sammanställningen av ditt resultat på delprov A.
Varav max bedömning på del A är nivåpoängen: 5E-poäng/5C-poäng/5A-poäng

Nivåpoäng saknas
Eleven har ej visat muntligt att förmågan eller att aktuellt begrepp är befäst.
Nivåpoäng E
Nivåpoäng C
Nivåpoäng A
Begrepp och problemlösning nivåpoäng 1
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
.
..
..:
Begrepp och problemlösning nivåpoäng 2
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
.
..
...
Resonemang nivåpoäng 3
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Resonemang nivåpoäng 4
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation nivåpoäng 5
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck (språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: