Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal & diskussioner - matris

Skapad 2020-11-15 22:28 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
En generell bedömningsmatris för samtal och diskussioner som utgår från bedömningsmatrisen i NP.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

E
C
A
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.

Kommunikation

E
C
A
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Praktiserar turtagning till viss del.
Praktiserar turtagning relativt väl.
Praktiserar turtagning väl.
Klarar till viss del att tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.

Språk

E
C
A
Använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna (t.ex. ämnesrelaterat språk, ordval)
Använder ett relativt väl fungerande språk för mottagarna (t.ex. ämnesrelaterat språk, ordval)
Använder väl fungerande språk för mottagarna (t.ex. ämnesrelaterat språk, ordval)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: