Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturanalys Sv3

Skapad 2020-11-16 13:02 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska

Litteraturanalys

E
C
A
Innehåll
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen: - Texten presenterar en av analysuppgifterna. - Texten innehåller utredning/jämförelse som delvis bygger på uppgiften och romanernas innehåll. - Texten speglar delvis den litteraturvetenskapliga teorin. - Eleven tillämpar regler för citat och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen: - Beskrivningen har ett tydligt fokus på uppgiften. - Utredningen/jämförelserna presenterar ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på uppgiften och romanerna. - Texten speglar delvis den litteraturvetenskapliga teorin. - Citat och referatteknik fungerar i huvudsak, tex med referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen: - Beskrivningen är skickligt utförd med tydlig fokus på uppgiften och romanen. - Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på uppgiften och romanerna. - Texten speglar den litteraturvetenskapliga teorin. - Citat och referatteknik är väl fungerande.
Sammanhang och disposition
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta uppnås följande: - Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledningen, huvudtext och avslutningen. - Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. - Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån syftet. - Styckesindelningen är korrekt markerad. - Textbindningen är väl fungerande. - Inledningen och avslutningen fyller sina funktioner. - Det råder balans mellan de olika delarna.
Samma som C-nivå.
Språk och stil
Texten språk och stil är till viss del anpassad till situationen. Detta innebär följande: - Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer och språket är varierat och innehåller goda formuleringar. - Stilen är till viss del anpassad till texttypen dvs vetenskaplig analys.
Textens språk och stil är anpassad till situationen. Detta innebär följande: - Språket är klart och bär upp elevens resonemang. - Stilen är anpassad till texttypen dvs vetenskaplig analys.
Textens språk och stil är väl anpassad till situationen. Det innebär följande: - Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer - Stilen är väl anpassad till texttypen dvs vetenskaplig analys.
Helhetsbedömning
Eleven gör en fördjupad textnära analys. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd åt sin tolkning genom att ge exempel ur verken som analyseras.
Eleven gör en fördjupad och utförlig textnära analys. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd åt sin tolkning genom att ge väl valda exempel ur verken som analyseras.
Eleven gör en fördjupad och utförlig, träffsäker och nyanserad textnära analys ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd åt sin tolkning genom att ge väl valda exempel ur verken som analyseras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: