Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2 Romansamtal

Skapad 2020-11-16 15:35 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Svenska 2 Boksamtal
Gymnasieskola Svenska
E
C
A
Samtal
Eleven förmedlar muntligt, i förberedda samtal och diskussioner, argument, egna tankar och åsikter samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven förmedlar muntligt, i förberedda samtal och diskussioner, argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven förmedlar muntligt, i förberedda samtal och diskussioner, argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Språk
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Innehåll
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 
Idéer
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: