Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs - och hörförståelse,diskussion och muntlig framställning eng åk 8 ht -20

Skapad 2020-11-17 08:47 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår huvudinnehållet i texter av olika slag. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för ,diskutera och kommentera innehållet.
Du förstår huvuddragen och vissa tydliga detaljer i texter av olika slag. Du kan på ett ganska välgrundat sätt redogöra för ,diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i texter av olika slag. Du kan på ett mycket välgrundat sätt redogöra för ,diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Hörförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår huvudinnehållet . Du kan på ett enkelt sätt redogöra för ,diskutera och kommentera innehållet
Du förstår huvudinnehållet och vissa tydliga detaljer .Du kan på ett ganska välgrundat sätt redogöra för ,diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår huvudinnehållet och viktiga detaljer. Du kan på ett mycket välgrundat sätt redogöra för ,diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
muntlig diskussion
Uttrycka egna tankar och åsikter
Du deltar i samtalet men innehållet blir inte så fylligt. Bitvis uttrycker du egna enkla åsikter och försöker förklara genom att ge något exempel. I någon mån anpassar du dig till mottagaren då du ibland ställer frågor, bekräftar och försöker stödja den andre i samtalet. Ibland hittar du inte ord för det som du vill uttrycka.
Du är aktiv i samtalet och utvecklar ett bitvis fylligt innehåll i dina egna åsikter och ger en del exempel. Du visar anpassning till mottagaren genom att ta ansvar i samtalet, är stödjande och bekräftar den andres inlägg. Du har ett bra och varierat ordförråd.
Du är mycket engagerad i samtalet och framför många egna åsikter med exempel och detaljer. Du formulerar dig med flyt. Du visar exempel på flera samtalsstrategier då du lägger till, frågar, kommenterar och bekräftar med anpassning till mottagaren. Du har ett mycket gott och varierat ordförråd.
Muntlig framställning
Podcast om The Outback
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Lyssnaren får en del information om The Outback. Du känns delvis fri från ditt manus och du samtalar lite med din "kollega".
Du formulerar dig relativt varierat, begripligt och relativt sammanhängande. Du har ett ganska rikt innehåll i ditt program. Du känns till stor fri från ditt manus och du interagerar en hel del med din "kollega".
Du formulerar dig med flyt och sammanhang Din framställning är innehållsrik och du har ett gott och varierat språk. Du känns helt fri från ditt manus och du och din "kollega" interagerar genom hela programmet på ett naturligt sätt.
Muntligt
Uttal och tydlighet
Ditt uttal är till stor del bra, men otydligheter förekommer
Du har ett gott uttal och din framställning är relativt tydlig
Du har ett mycket bra uttal och din framställning är tydlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: