Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia & reklam

Skapad 2020-11-17 09:13 i Näsvikens skola Hudiksvall
Matris utifrån information & kommunikation i Tummen upp So, samhällskunskap
Grundskola 4 Samhällskunskap

Under 8 veckor har vi arbetat med "Massmedia & Reklam. Utifrån läromedlet Upptäck samhällskunskap. UR:s "Är det sant?"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fakta, Förståelse, Analys
Du kan med stöd av din lärgrupp berätta olika medier och hur de fungerar / deras roll i samhället.
Du har kunskap om olika medier och hur de fungerar / deras roll i samhället.
Du har goda kunskaper om olika medier och hur de fungerar / deras roll i samhället.
Du har mycket goda kunskaper om olika medier och hur de fungerar / deras roll i samhället.
Undersöka elevnära samhällsfrågor
Du kan med stöd av din lärgrupp undersöka elevnära samhällsfrågor (medieanvändning) ur något perspektiv.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor (medieanvändning) ur något perspektiv.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor (medieanvändning) ur flera perspektiv.
Du kan göra utvecklade undersökningar utifrån elevnära samhällsfrågor (medieanvändning) ur flera perspektiv.
Begrepp massmedier, sociala medier, reklam och censur
Du förstår med hjälp av din lärgrupp innebörden i och kan använda begrepp som; massmedier, sociala medier, reklam och censur på ett fungerande sätt.
Du förstår innebörden i och kan använda begrepp som; massmedier, sociala medier, reklam och censur på ett fungerande sätt.
Du förstår innebörden i och kan använda begrepp som; massmedier, sociala medier, reklam och censur på ett väl utvecklat och fungerande sätt.
Du förstår innebörden i och kan använda begrepp som; massmedier, sociala medier, reklam och censur på ett mycket väl och fungerande sätt.
Undersöka elevnära samhällsfrågor
Du kan med stöd av din lärgrupp undersöka elevnära samhällsfrågor (yrkesroller och hjälpmedel) ur ett historiskt perspektiv.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor (yrkesroller och hjälpmedel) ur ett historiskt perspektiv.
Du kan på ett utvecklat sätt undersöka elevnära samhällsfrågor (yrkesroller och hjälpmedel) ur ett historiskt perspektiv.
Du kan på ett väl utvecklat sätt undersöka elevnära samhällsfrågor (yrkesroller och hjälpmedel) ur ett historiskt perspektiv.
Du kan uttrycka, värdera och resonera
Du kan med stöd av din lärgrupp uttrycka, värdera (för- och nackdelar) och resonera kring olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor (Facebook) med underbyggda argument.
Du kan uttrycka, värdera (för- och nackdelar) och resonera kring olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor (Facebook) med underbyggda argument.
Du kan uttrycka, värdera (för- och nackdelar) och resonera kring olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor (Facebook) med väl underbyggda argument.
Du kan uttrycka, värdera (för- och nackdelar) och resonera kring olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor (Facebook) med mycket väl underbyggda argument.
Finansiering
Du kan med stöd av din lärgrupp redogöra för hur statliga TV - program jämfört med andra kanaler finansieras.
Du känner till viss del till hur statliga TV - program jämfört med andra kanaler finansieras.
Du känner till hur statliga TV - program jämfört med andra kanaler finansieras.
Du känner väl till hur statliga TV - program jämfört med andra kanaler finansieras.
Begrepp som information, reklam, trovärdig och källkritikkt
Du förstår innebörden i och kan med stöd av din lärgrupp använda begrepp som information, reklam, trovärdig och källkritik på ett fungerande sätt.
Du förstår innebörden i och kan till viss del använda begrepp som information, reklam, trovärdig och källkritik på ett fungerande sätt.
Du förstår innebörden i och kan använda begrepp som information, reklam, trovärdig och källkritik på ett fungerande sätt.
Du förstår innebörden i och kan använda begrepp som information, reklam, trovärdig och källkritik på ett väl utvecklat sätt.
Begrepp som reklam, målgrupp och åsikt
Du förstår till viss del innebörden i och kan med stöd av din lärgrupp använda begrepp som reklam, målgrupp och åsikt på ett fungerande sätt.
Du förstår innebörden i och kan till viss del använda begrepp som reklam, målgrupp och åsikt på ett fungerande sätt.
Du förstår innebörden i och kan använda begrepp som reklam, målgrupp och åsikt på ett fungerande sätt.
Du förstår innebörden i och kan på ett väl utvecklat sätt använda begrepp som reklam, målgrupp och åsikt på ett väl sätt.
Hur kan vi påverka andra?
Du kan med hjälp av din lärgrupp utifrån ett givet exempel (fråga) resonera om hur individer kan påverka via användandet av olika sociala medier.
Du kan utifrån ett givet exempel (fråga) föra ett enkelt resonemang om hur individer kan påverka via användandet av olika sociala medier.
Du kan utifrån ett givet exempel (fråga) resonera om hur individer kan påverka via användandet av olika sociala medier.
Du kan utifrån ett givet exempel (fråga) föra ett väl utvecklat resonemang om hur individer kan påverka via användandet av olika sociala medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: