Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd

Skapad 2020-11-17 15:55 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F – 9 Slöjd

Bedömning slöjd

Har ännu inte nått målen
Har nått målen
Har nått målen väl
Har nått målen mycket väl
Fantasi, idéer och kreativitet
Jag behöver mycket stöd för att förstå vad man kan göra för slöjdprodukt av en viss teknik.
Jag kan med handledning föreslå vad man kan göra för slöjdprodukt av en viss teknik.
Jag har idéer och kan komma med förslag på vad man kan göra för slöjdprodukt av en viss teknik och har lätt för att komma igång på ett bra sätt.
Jag har alltid idéer och kommer med egna föreslag till slöjdprodukter. Jag tar egna initiativ och kommer självständigt igång. Jag kan visa och motivera hur jag tänkt genomföra min idé.
Genomförande av arbetet
Jag behöver mycket stöd och hjälp för att kunna komma igång och genomföra ett arbete till en färdig produkt. Jag kan ha svårt att använda mig av lektionstiden
Jag kan med handledning genomföra ett arbete till en färdig produkt.
Jag kan genomföra ett arbete till en färdig produkt på ett bra sätt. Jag arbetar utifrån instruktioner och försöker även själv.
Jag tar egna initiativ på lektionerna och kan självständigt efter genomgångar genomföra mer avancerade slöjdarbeten. Jag använder mig av tidigare kunskaper jag lärt mig i mitt arbete.
Använda verktyg och maskiner
Jag behöver mycket stöd för att förstå hur verktygen fungerar, hur jag ska använda dem och till vad jag ska använda dem till.
Jag kan efter handledning använda verktygen och visar förståelse för hur de ska användas säkert och korrekt.
Jag kan på ett säkert och korrekt sätt använda verktygen och visar försiktighet och varsamhet. Jag använder mig av tidigare kunskaper i nya arbeten.
Jag kan på ett mer självständigt, ett utmärkt, säkert och korrekt sätt använda verktygen och visar mycket god varsamhet och försiktighet. Jag använder mig av tidigare kunskaper i mitt nya arbete.
Använda arbetsmetod
Jag behöver mycket stöd för att förstå vilken arbetsmetod och på vilket sätt jag ska använda den.
Jag kan efter handledning använda rätt arbetsmetod till mitt arbete.
Jag visar förståelse för vilken arbetsmetod som är lämplig i mitt arbete och kan använda den på ett bra sätt.
Jag vet vilken arbetsmetod som är lämplig till mitt arbete och kan självständigt och korrekt använda den på ett utmärkt sätt.
Lösa problem
Jag behöver mycket stöd och frågar alltid om hjälp då jag inte vet hur och vad som ska göras.
Jag behöver handledning och instruktioner för att förstå och veta hur jag ska komma vidare i mitt arbete.
Jag har god förmåga att lösa problem och kan fortsätta med slöjdarbetet. Ibland behöver mina egna försök korrigeras
Jag vågar ta egna initiativ och prövar utifrån mina kunskaper att hitta egna lösningar för att komma vidare med slöjdarbetet.
Färdig produkt
Min färdiga produkt är slarvigt utförd och saknar vissa tekniker vid tillverkning.
Min färdiga produkt är enkelt tillverkad utifrån de instruktioner jag fått.
Min produkt är ganska genomarbetad utifrån de instruktioner jag fått. Produkten har en viss kvalité.
Min produkt är välutvecklad och väl genomarbetad utifrån de instruktioner jag fått. Den ser välgjord genomtänkt ut.
Dokumentation med reflektion
Saknar dokumentation av sin arbetsprocess. Behöver mycket stöd i att reflektera/tänka efter och bedöma det färdiga arbetet.
Dokumenterar några lektioner med bild och reflekterar/tänker ibland efter och bedömer det färdiga arbetet.
Dokumenterar sitt arbete med bild och enkel text vad som gjorts. Reflekterar/tänker ofta igenom och bedömer det färdiga arbetet.
Dokumenterar arbetet med bild beskriver lektionen vad som gått bra respektive mindre bra. Reflekterar/tänker alltid igenom mycket noggrant och bedömer det färdiga arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: