Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Opinion essay - åk9 ht2020

Skapad 2020-11-17 16:11 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska

Skriva

Ej uppnått målet
E- nivå
C-nivå
A-nivå
Grammatik/Precision
Texten visar relativt stora brister i tillämpning av grammatiska moment --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig begripligt
Texten visar brister i tillämpning av grammatiska moment --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig relativt tydligt
Texten visar en genomgående säkerhet i användning av grammatiska moment --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig tydligt
Stavning
Det finns många stavfel --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig begripligt
Det finns några stavfel --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig relativt tydligt
Det finns några stavfel som inte stör förståelse --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig tydligt
Ordförråd/Variation
Du använder ett grundläggande ordförråd av ord och fraser --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig enkelt
Du använder ett relativt varierat och relativt brett ordförråd --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig relativt varierat
Du använder ett avancerat och precist ordförråd genom att exempelvis använda idiomatiska uttryck. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig varierat
Innehåll
Din text motsvarar uppgiftens krav. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förmedlar ett rikt innehåll i din text som motsvarar på ett tillfredställande sätt uppgiftens krav. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förmedlar ett rikt och precist innehåll i din text som motsvarar med gott resultat uppgiftens krav. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Flyt
/
Du formulerar dig med visst flyt, t.ex. med en viss variation i meningsbyggnad --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig även med visst flyt
Du formulerar dig med flyt, t.ex med variation i din meningsbyggnad. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig även med flyt
Sammanhang och struktur
Texten har en viss struktur och det finns en relativt tydlig till styckeindelning. Du använder sambands- eller bindeord och du håller en relativt tydlig röd tråd i din text --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan formulera sig relativt sammanhängande.
Texten har en viss struktur och det finns en relativt tydlig styckeindelning. Du använder sambands- eller bindeord och du håller en relativt tydlig röd tråd i din text. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan formulera sig relativt sammanhängande.
Texten har klar struktur med tydlig styckeindelning. Du använder i hög grad sambands-eller bindeord och du håller en tydlig röd tråd i din text. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan formulera sig sammanhängande.
Anpassning till uppgiften/mottagare
/
Ditt språk är i någon mån anpassat till texttypen (formellt/informellt, hälsningsfraser osv.) --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig [...] i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ditt språk är till stor del anpassat till texttypen (formellt/informellt, hälsningsfraser osv.) --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig [...]med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: