Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturanalys Sv 2 Kafka uppgift 1

Skapad 2020-11-17 16:04 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska

Innehåll och källhantering

E
C
A
Redogör
Eleven klargör på ett rimligt sätt vilka familjemedlemmarnas positioner och relationer är till varandra samt hur detta förändras genom romanen.
Eleven klargör på ett fylligt och rimligt sätt vilka familjemedlemmarnas positioner och relationer är till varandra samt hur detta förändras genom romanen. Elevens tolkning är trovärdig.
Eleven klargör på ett rimligt och fördjupat sätt vilka familjemedlemmarnas positioner och relationer är till varandra samt hur detta förändras genom romanen. Elevens tolkning är insiktsfull.
Diskuterar
Eleven diskuterar enkelt vad som är familjens största problem och vilka strategier de har för att lösa detta samt vad de vinner på att Gregor blir en skalbagge.
Eleven diskuterar utförligt vad som är familjens största problem och vilka strategier de har för att lösa detta samt vad de vinner på att Gregor blir en skalbagge.
Samma som C-nivå.
Drar slutsatser
Eleven drar enkla slutsatser kring romanens slut och om familjens förvandling hade kunnat ske på något annat sätt.
Eleven drar utvecklade slutsatser kring romanens slut och om familjens förvandling hade kunnat ske på något annat sätt.
Eleven drar väl utvecklade slutsatser kring romanens slut och om familjens förvandling hade kunnat ske på något annat sätt.
Källhantering
Eleven ger stöd för sin analys genom belägg från texten, t.ex. i form av citat.
Beläggen är rimliga samt stöder och åskådliggör analysen.
Beläggen är väl valda samt stöder och åskådliggör analysen.

Disposition och sammanhang

E
C
A
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckesindelning som är konsekvent markerad
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: – god balans mellan olika delar – effektiv inledning och avslutning – rimlig styckesindelning som är korrekt markerad
Samma som C-nivå.

Språk och stil

E
C
A
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat, samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.

Helhetsbedömning

E
C
A
Gestaltning
Texten är en enkel analys av gestaltningen utifrån uppgiftsbeskrivningen.
Texten är en utförlig analys av gestaltningen utifrån uppgiftsbeskrivningen.
Texten är en utförlig och nyanserad analys av gestaltningen utifrån uppgiftsbeskrivningen.
Anpassning
Texten är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: