Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociologi: Klass

Skapad 2020-11-18 09:24 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Sociologi
E
C
A
Beskriva och redogöra
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Beskriva och redogöra
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Beskriva och redogöra
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Söka och bearbeta
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Diskutera och reflektera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över [...] sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över [...] sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över [...] sociala processer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: