Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning hitta språket 2020-2021

Skapad 2020-11-18 15:46 i Väskolan Kristianstad
Lärande matris för hitta språket 2020/2021
Grundskola F Svenska

Vi berättar och beskriver

Nej, eleven klarar inte av momentet
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Ja, eleven klarar av momentet
Kan berätta sammanhängande om något han eller hon varit med om
Kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår
Visar intresse för vad andra säger
Kan förstå en enkel instruktion

Vi lyssnar och samtalar

Nej, eleven klarar inte av momentet
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Ja, eleven klarar av momentet
Visar intresse för högläsning
Kan delta i samtal om text och bild
Kan återge ett händelseförlopp

Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Nej, eleven klarar inte av momentet
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Ja, eleven klarar av momentet
Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler
Visar intresse för bokstäver
Kan skriva sitt eget namn
Kan ange vad det står i vanliga ordbilder

Vi urskiljer ord och språkljud

Nej, eleven klarar inte av momentet
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Ja, eleven klarar av momentet
Kan dela upp korta meningar i ord
Kan urskilja första språkljudet i ord
Kan dela upp enkla ord i språkljud
Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: