Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris matematik

Skapad 2012-01-31 08:26 i Orrholmsskolan Karlstad
Bedömningsmatris i matematik mot målen i årskurs 6
Grundskola 4 – 6 Matematik

Taluppfattning

E
C
A
Kunna välja och använda i huvudsak fungerande metod för addition- och subtraktionsberäkningar med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för addition- och subtraktionsberäkningar med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för addition- och subtraktionsberäkningar med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Kunna välja och använda i huvudsak fungerande metod för multiplikations- och divisionsberäkningar med viss anpassning till sammanhanget.
Kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för multiplikations- och divisionsberäkningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kunna välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för multiplikations- och divisionsberäkningar med god anpassning till sammanhanget.
Har grundläggande kunskaper om begrepp gällande taluppfattning, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har goda kunskaper om begrepp gällande taluppfattning, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har mycket goda kunskaper om begrepp gällande taluppfattning, kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Algebra

E
C
A
Kunna välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar inom algebra med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar inom algebra med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar inom algebra med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Har grundläggande kunskaper om algebraiska begrepp, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har relativt goda kunskaper om algebraiska begrepp, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har goda kunskaper om algebraiska begrepp, kan använda dem i nya sammanhang och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Geometri

E
C
A
Kunna välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar inom geometri med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar inom geometri med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar inom geometri med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Har grundläggande kunskaper om geometriska begrepp, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har relativt goda kunskaper om geometriska begrepp, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har goda kunskaper om geometriska begrepp, kan använda dem i nya sammanhang och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Sannolikhet och statistik

E
C
A
Kunna välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar inom sannolikhet och statistik med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar inom sannolikhet och statistik med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar inom sannolikhet och statistik med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Har grundläggande kunskaper om begrepp gällande sannolikhet och statistik, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har relativt goda kunskaper om begrepp gällande sannolikhet och statistik, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har goda kunskaper om begrepp gällande sannolikhet och statistik, kan använda dem i nya sammanhang och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Samband och förändring

E
C
A
Kunna välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar inom samband och förändring med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar inom samband och förändring med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Kunna välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar inom samband och förändring med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Har grundläggande kunskaper om begrepp gällande samband och förändring, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har relativt goda kunskaper om begrepp gällande samband och förändring, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Har goda kunskaper om begrepp gällande samband och förändring, kan använda dem i nya sammanhang och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Problemlösning

E
C
A
Känna till och använda sig av olika strategier för problemlösning på ett i huvudsak fungerande sätt, t ex rita bilder, med viss anpassning till problemets karaktär.
Känna till och använda sig av olika strategier för problemlösning på ett ändamålsenligt sätt, t ex rita bilder, med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Känna till och använda sig av olika strategier för problemlösning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, t ex rita bilder, med god anpassning till problemets karaktär.
Kunna föra enkla resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Kunna föra utvecklade resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Kunna föra välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Matematiskt beskriva tillvägagångssätt i problemlösningssituationer på ett i huvudsak fungerande sätt, samt bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Matematiskt beskriva tillvägagångssätt i problemlösningssituationer ändamålsenligt sätt, samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Matematiskt beskriva tillvägagångssätt i problemlösningssituationer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Matematiskt samtala och resonera om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematiska uttrycksformer, exv bilder, symboler, tabeller, grafer, med viss anpassning till sammanhanget.
Matematiskt samtala och resonera om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med hjälp av matematiska uttrycksformer, exv bilder, symboler, tabeller, grafer, med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Matematiskt samtala och resonera om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med hjälp av matematiska uttrycksformer, exv bilder, symboler, tabeller, grafer, med god anpassning till sammanhanget.
Kunna föra och följa en matematisk diskussion på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt (ställa frågor, argumentera).
Kunna föra och följa en matematisk diskussion på ett sätt som för resonemangen framåt (ställa frågor, argumentera).
Kunna föra och följa en matematisk diskussion på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem (ställa frågor, argumentera).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: