Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage

Skapad 2020-11-18 21:40 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texttyp
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom texttypen.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom texttypen.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt, har med källor, bilder och bildtext. Texten utnyttjar texttypens möjligheter.
Innehåll
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten och det finns intervjufrågor och svar.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig och varierad mellan detaljer, intervjufrågor och svar, fakta och ögonblicksbilder.
Struktur och textbindning
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Rubrik, ingress och text finns.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet. Rubrik, ingress, brödtext som är varierad och en tydlig avslutning finns.
Något berättartekniskt grepp har använts. Rubrik, ingress, brödtext som är varierad och en tydlig avslutning finns och hålls ihop av en röd tråd.
Språket
Du försöker efterlikna språket som man hittar i en tidningsartikel.
Du lyckas relativt väl efterlikna språket som man hittar i en tidningsartikel, genom ett passande ordval.
Du efterliknar språket som man hittar i en tidningsartikel, genom ett träffande, varierat och specifikt ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: