Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevmatris, Blandningar och lösningar

Skapad 2020-11-19 08:52 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Kemi
Når ännu ej målen
E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Du har ännu inte visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett fungerande sätt i diskussioner, texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner, **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **relativt väl** fungerande sätt i diskussioner, **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner, **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du har ännu ej visat att du kan kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och ställa enkla frågor som går att undersöka systematiskt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar **bidra till att formulera** enkla frågor och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar **formulera** enkla frågor och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar **formulera** enkla frågor och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Du har ännu ej visat att du kan använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du har visat att du kan använda utrustning på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
Du har visat att du kan använda utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Du har visat att du kan använda utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du har ännu ej visat att du kan jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier.
Du har visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningar och då dra **enkla** slutsatser med **viss** koppling till kemiska modeller och teorier.
Du har visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningar och då dra **utvecklade** slutsatser med **relativt god** koppling till kemiska modeller och teorier.
Du har visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningar och då dra **välutvecklade** slutsatser med **god** koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Du har ännu ej visat att du kan resonera kring rimligheten i dina resultat och hur undersökningen kan förbättras.
Du har visat att du kan föra **enkla** resonemang kring rimligheten i dina resultat och **bidra till att ge förslag** på hur undersökningar kan förbättras.
Du har visat att du kan föra **utvecklade** resonemang kring rimligheten i dina resultat och ** ge förslag** på hur undersökningar kan förbättras.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade** resonemang kring rimligheten i dina resultat i relation till möjliga felkällor och ** gett förslag** på hur undersökningar kan förbättras**och gett förslag på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.**
Dokumentera undersökningar
Du har ännu ej visat att du kan dokumentera dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och rapporter
Du har gjort **enkla** dokumentationer av dina undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du har gjort **utvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du har gjort **välutvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om det aktuella kemiska sammanhanget.
Du har visat **grundläggande** kunskaper om det aktuella kemiska arbetsområdet och visat det genom att **ge exempel på och beskriva** det med **viss** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **goda** kunskaper om det aktuella kemiska arbetsområdet och visat det genom att **förklara och visa på samband inom** det med **relativt god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **mycket goda** kunskaper om det aktuella kemiska arbetsområdet och visat det genom att **förklara, visa på samband inom och något generellt drag** i området med **god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemi i vardag och samhälle
Du har ännu ej visat att du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället, beskriva kemiska samband, energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du har undersökt några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället och då beskrivit **enkelt identifierbara** kemiska samband och **gett exempel på** energiomvandlingar och kretslopp.
Du har undersökt några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället och då beskrivit **förhållandevis komplexa** kemiska samband och **visar på samband mellan** energiomvandlingar och kretslopp.
Du har undersökt några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället och då beskrivit **komplexa** kemiska samband och **förklarar och generaliserar kring** energiomvandlingar och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: