Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-11-19 09:00 i Oxledsskolan Partille
Baskunskaper i matematik
Grundskola 1 Matematik

Matematikmatris som visar vad eleven ska kunna i årskurs 1.
Vid grönfärgad Pågående = eleven har då påbörjat arbetet.
Vid grönfärgad Uppnått = eleven har uppnått målet.
Vid ofärgat = arbetet ännu inte påbörjat.

Pågående
Uppnått
Kunna läsa, skriva och räkna talen 0-100.
Kunna ange siffornas värde i talen 0-100.
Kunna dela upp talen 3-10.
Kunna dubbelt och hälften.
Kunna större än > och mindre än <.
Kunna måla halva delen av olika geometriska objekt (bråk).
Kunna mönster i antal; 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.
Kunna skapa olika enkla mönster i färg och form.
Kunna räkna ut additionstal inom talområdet 0-20.
Förstå additionsbegreppet.
Förstå subtraktionsbegreppet.
Kunna räkna ut additionstal 0-20 utan tiotalsövergång.
Kunna räkna ut subtraktionstal 0-20 utan tiotalsövergång.
Kunna räkna ut additionstal med hela tiotal. T ex 20 + 10 = 30, 40 + 40 = 80
Kunna räkna ut subtraktionstal med hela tiotal. T ex 30 - 10 = 20, 90 - 50 = 40
Kunna namnge en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Kunna rita en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Kunna fortsätta mönster och skapa egna mönster med geometriska former.
Kunna jämföra och uppskatta längder.
Kunna mäta längder med kroppsmått och med mätverktyg i meter och cm.
Kunna jämföra och uppskatta volymer.
Kunna mäta volymer i enheterna liter och dl.
Kunna jämföra och uppskatta massor (vikt).
Kunna mäta massor (vikt) i enheterna kg och gram.
Kunna läsa av en klocka, hela timmar.
Kunna ställa visarna (alt. rita visare) på en klocka efter instruktioner. Hela timmar.
Kunna läsa av en klocka, halva timmar.
Kunna ställa visarna (alt. rita visare) på en klocka efter instruktioner. Halva timmar.
Kunna räkna ut tidsdifferenser mellan två klockslag i hela och halva timmar.
Kunna tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: